Unster gewicht: 17e eeuw – 18e eeuw ?

Gevonden door Vince Fieremans

Materiaal: lood met ijzeren krukje

Diameter: 22 mm

Gewicht: 57 gr

Vermoedelijk een unster gewichtje met een gevoet kruis wat erin gebeiteld is, 57 gram met klein ijzeren krukje lijkt me niet logisch: verhouding krukje / gewichtje is niet logisch

Gedetermineerd door Tjark Dolfing / Stef Nelisse