Leuven: kleine denier ca. 1252 – 1261

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: Een gepareld wapenschild met een naar links klimmend leeuwtje in het veld, in de uithoeken het omschrift. Tekst: bovenaan niets? / H . DV /. CIS .

Keerzijde: In het veld een Brabants kruis met in de kwartieren de letters: B / A / S / T in tegenwijzerzin met boven de T een abbreviatuur teken, dit zou staan voor Bastinus monetarius.

Datum:  z.j. ca. 1252-1261

Slagplaats: Leuven

tom (3)

Lit: Vanhoudt atlas G46var; De Witte 65var; A Haeck 409a

Gedetermineerd door rimidi

Republikeinse denarius serratus: L. Pomponius 118 v.Chr.

Gevonden door Andre van Rekom

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gehelmd van Roma naar rechts. Tekst: POMPONI CNFX

Keerzijde: Gallische krijger in biga naar rechts, met schild en in de linkerhand een speer. Tekst in de afgsnede: LLIC CN DOM

Slagplaats: Narbo

Serrati

Referentie

Lit: Crawford 282/5 Sydanham 522 pomponia 7

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Gesp: type enkelvoudige lus, asymmetrisch 50 – 250 n.Chr

Gevonden door ?

killian1

Materiaal: brons

Lengte: 60 mm

Gewicht: ?

Het frame van de gesp heeft naar binnen gevormde voluten (zoömorfische), bevestigd aan een opengewerkte gespplaat. De plaat is uit een dunne bronzen plaat aangebracht aan het rechthoekige deel van  het frame en op zichzelf gevouwen met aan de basis twee bevestigingsgaten. De angel is bewaard.

Gedetermineerd door Jean Pierre Partent

Mijt: ca. 1337 – 1338

Gevonden door Kris Van den Berge

Muntheer: Lodewijk I van Nevers, graaf van Vlaanderen, 1322-1346

Materiaal: biljoen 140 / 1000 ?

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,81 gr; uitgifte: 0,93 gr

Voorzijde: Lang gevoet glad kruis tot aan de buitenrand, het kruis doorbreekt de middelste parelcirkel. Tekst tussen parelcirkels: LVD / COM / FLΛ / DRI’; Lodewijk, graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Grote letter L (tussen links en rechts een hol drieblad, onder en boven de letter L telkens een drieblad?). Tekst tussen parelcirkels voorbeeld: ✠ MOnETΛ (: FLΛnDRIE?).

Datum: z.j. ca. 1337-1338

Slagplaats: Aalst, Gent …

kris2.2

Lodewijk II van Nevers

Lit: Vanhoudt atlas G 2572/G 2575/G 2586…

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Nijvel: kleine denier ca. 1235 – 1252

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: zilver

Diameter: 12,1 mm

Gewicht: 0,51 gr

Muntheer: Hendrik II en Hendrik III hertogen van Brabant.

Voorzijde: In een parelcirkel een ringmuur met drie torens met op de flankerende torens een kruis bestaande uit vijf bolletjes, de middelste toren is getopt met een gewoon kruis. De middelste toren is voorzien van een koepel, gevormd door vijf samenlopende strepen. In de ringmuur is er een portaal met daarin een naar links gekeerde kromstaf. Tekst: anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een Brabants kruis waarvan elke arm bestaat uit twee van het midden vertrekkende, in de breedte uiteenlopende volle lijnen, bovenaan afgesloten door een dwarse parellijn, in de alzo gevormde driehoek telkens nog eens drie geparelde dwarsstrepen. In de kwartieren afwisselend een korenaar met schuine baarden en ring waaronder een kelkvormig element verbonden met het midden. Tekst: anepigrafisch.

Datum: z.j. ca 1235-1252

Slagplaats: Nijvel

filip-800

Hendrik II van Brabant

Hendrik III van Brabant

Lit: Vanhoudt atlas G 2324var; A Haeck 530var

Gedetermineerd door rimidi