Sceatta, stekelvarken / standaard type, ook porcupine type genoemd, eerste fase: ca. 710 – 720

Gevonden door Andre van Erkom

Muntheer: Continentale oorsprong .

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gestileerd/gedegenereerd stekelvarken met hoofd. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: Gepareld vierkant/standaard waarin (pseudo) runen tekens T T I I rondom een O, aan de buitenzijde van het vierkant plusteken. Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 710 – 720

Slagplaats: Algemeen “het gebied van de grote rivieren”, delta Rijn-Maas.

andre-800

Lit: JKNGMP 2009/2010, Michael Metcalf & Wybrand Op den Velde, p. 448 Series E sub varieteit c & d 1355; serie E ref: SCBC 790 en 790B

Gedetermineerd door Andre van Erkom en rimidi

Nederland: 10 cents 1877

Gevonden door Roy Schwillens

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: ? uitgifte: 15 mm

Gewicht: ? uitgifte: 1,4 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L., onder de nek I.P.S.

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in drie regels 10 CENTS 1877

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: bijl ( P.H. Taddel 1875 – 1887 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 1.000.000

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

’s Hertogenbosch: hertogelijk oord 1590

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: koper

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4,85 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Philips II naar links of rechts met kroon. Tekst: PHS ·· D:G · HISP · Z · REX · DVX · BR  (of variant). Onder het borstbeeld staat het jaartal gesplitst door een boom. De tekst is voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum z rex dux Brabant, wat betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Gekroond Bourgondisch wapenschild ( 1 ) met meerdere kwartieren. Tekst: DOMINVS · MIHI · ADIVTOR · wat betekent: de Heer is mijn helper.

1 = Wapen van Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Wapen van Valois (3 lelies).
3 = Wapen van Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
4 = Wapen van Brabant (Gouden leeuw).
5 = Wapen van Vlaanderen (Zwarte leeuw).

Datum: 1590

Muntmeester: Jan de Leeuw 1578 – 1591

Muntteken: boompje

Slagplaats: ’s Hertogenbosch

Filips II van Spanje

Referentie

Lit: GH.232 – PW 9207/9208

Gedetermineerd door Eric Aerts en rimidi

Brugge: dubbele mijt ca. 1467 – 1471

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen, 1467-1477

Materiaal: biljoen 330 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,16 gr

Voorzijde: Wapenschild van de Bourgondische Nederlanden in het veld. Tekst: ✠ KAROL°D°G°D°BG°Z°CO°FL’ of variant.

Keerzijde: Kort gevoet kruis in het veld in het midden opengewerkt met een lelie als muntteken voor Vlaanderen in het hart. Tekst: ✠ mOnETA°nOVA°COm°FLAD’ of variant.

Datum: z.j. ca. 1467-1471

Muntteken: ⚜

Slagplaats: Brugge

kris-800

Karel de Stoute

Lit: Vanhoudt atlas H 38; Van Gelder Hoc 28-3; De Mey Vl 402; Vanhoudt new 37.BG.

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Douzain: 1593 of 1594

Gevonden door Mike de Baere

 

Muntheer: Paus Clemens VIII ( Ippolito Aldobrandini ), 1592-1605

Materiaal: zilver

Diameter: ? ca. 25,0 mm

Gewicht: ? ca. 1,9 gram

Voorzijde: Wapenschild met twee gekruiste sleutels getopt met een tiara en geflankeerd door links en rechts een C. Tekst: .CLEMENS VIII PONT MAX.; Clemens VIII hoogste priester.

Keerzijde: Kort gevorkt kruis met in de kwartieren afwisselend een klimmende leeuw naar link en een rozet. Tekst: +. SIL. SABELLVS. VICELEG. AVEN. 1593(4?); Silvio Savelli, vice-legaat van Avignon.

Datum: 1593 of 1594

Slagplaats: Carpentras

mike-800

Paus Clemens VIII

Referentie

Lit: Pouy d’Avant 4330; A Berman 1528; Boudeaux  956

Gedetermineerd door rimidi

Reizigers-penning/amulet St-Georgius/St-Joris: ca. 18e eeuw

Gevonden door Storm Daerden

mrots1-800 mrots1.1-800

Materiaal: tin

Diameter: 27 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel gezeten op een steigerend paard, de H. St-Georgius in wapenuitrusting. In de rechterhand, een lans die de liggende draak doorboord in de bek. Tekst: S . GEORGIVS . EQVITVM . PATRONVS; St-George patroonheilige van ruiters.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een scene uit het evangelie van H. Marcus: De storm op het meer van Genesareth. Hoog op de golven dobbert een klein zeilbootje. Het zeil bol door de wind/storm. Rechts boven het schip een wolkenpartij die wind blaast richting het bootje. Op het schip een slapende en liggende Christus. Twee in paniek zijnde apostelen, die hem wakker proberen te maken. Tekst: IN TEMPESTATE SECURITAS; Veiligheid in de storm.

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Datering: z.j. ca. 18e eeuw.

St-Georgius of St-Joris, als patroonheilige van reizigers. Meer bepaald kruisvaarders, bedevaarders, militairen en scheepslui.

peter1.1.1-800 peter1.1.2-800

Referentie

Referentie

Lit: Minard-Van Hoorebeke, pag.130 nr.152. ( Foutief vermeld onder St-Jorisgilde van Brugge )

Gedetermineerd door Paul Callewaert