Rekenpenning Neurenberg, “Parijs” type, anoniem, ca. 1480-1500.

Gevonden door Ruben Hollander

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28 mm

Gewicht: 2,35 gr

Voorzijde: Vier lelies in een ruitschild. Tekst: Fictief

Keerzijde: Gebogen en open tweebenig gefleureerd kruis met centrale stip en in iedere hoek een lelie. Tekst: Fictief

Opmerking: Naar voorbeeld van Parijse prototypen van 1461-1490.

Lit: M. Mitchiner, Volume I, blz. 349, No’s 1047-1049. 

Gedetermineerd door Jan Ooms

Brugge: Vier mijten ca. 1490 – 1492

Gevonden door Tom Devos

Muntheer: Philips de Schone, minderjarig, 1482-1492.

Materiaal: biljoen 0,159 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: In het veld het gekroond wapenschild van het Heilig Roomse Rijk. Tekst tussen parelcirkels: lelie mAXIm REX ROmA PATER, interpunctie klaverblad.

Keerzijde: Het wapen van Vlaanderen gelegen op een lang gevoet kruis het omschrift onderbrekend. Tekst tussen parelcirkels: PhI */ ARC */ AV*BG / CO*F, interpunctie klaverblad.

Datum: z.j. ca. 1490-1492

Slagplaats: Brugge

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt atlas H 187; Vanhoudt new 115.Brugge; van Gelder Hoc 91-5.

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers en rimidi

Pelgrimsampul: 11e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: lood / tin

Afmetingen: ?

Gewicht: 63 gr

Pelgrimsampullen kan je tussen de 11e eeuw en de 16e eeuw dateren ( soms nog iets jonger ). Deze met de driehoekvormige oortjes terzijde, zijn de meest voorkomenden. De inhoud kan ( kon ) heilig water bevatten of olie van een heilige. Het kon ook dienen als bewijs dat men zijn pelgrimstocht had verricht. Soms is aan de hand van de tekening op de ampul de locatie te achterhalen. Helaas zijn de meesten niet localiseerbaar ( onbekende tekening, geen tekening, enz… 

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Schotland: Crux Pellit penny, Crosraguel penny, Schotse penny 1460 – 1488

Gevonden door Amine Beldjoudi

Muntheer: Jacobus (James) III, koning van Schotland, 1460-1488

Materiaal: koper / biljoen 

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,46 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een wereldbol met halve meridiaan en equatoriale band, bovenaan een kruisje dat ook dienst doet als initiaalteken. In dit geval: de wereldbol lijkt gedraaid naar boven, hellend naar links met een rozet in het centrum. Tekst: + IACOBVS DEI GRA REX (S); Jakobus, bij de gratie van God koning van de Schotten.

Keerzijde: In een parelcirkel een parelcirkel met daarin een Latijns kruis binnen een dubbele vierpas met aan de binnenhoeken een klaverblad. Tekst: + CRVX PELLIT O E CRI, Het Kruis dat alle zonden verdrijft.

Datum: z.j. 1460-1488

Slagplaats: Schotland, Stirling op 60 km van Edinburgh

filip behiels

Jacobus III van Schotland

Referentie

Lit: N Holmes classificatie : rozet in het midden type IIIL; Spink 5307/11; J D Bateson 115/117

Gedetermineerd door Eric Aerts en rimidi

Muntgewicht voor een Gouden Pieter: 1375 – 1450

Gevonden door Pieter Lakiere

Materiaal: lood

Afmetingen: 11 mm / 12 mm

Gewicht: 5 gr

Vaak ben ik al aan het puzzelen geweest met dit type in lood. Tien in de database waarvan vijf duidelijk te zwaar, tussen de 4,5 en 5,1 gram. De eerste emissie van de munt weegt net iets meer dan 4 gram, geen zwaardere bekend. Vijftig jaar later een nieuwe emissie van de Gouden Pieter/Peeter tijdens het bewind van Filips de Goede. Deze werd in verschillende munthuizen geslagen en is beduidend lichter. De loden muntgewichten zijn gevonden over een groot gebied, van België tot Noord-Holland aan toe. Ook veel varianten in afbeelding, dus de productie zal vrij omvangrijk zijn geweest. Gezien de grote verspreiding moet het wel een muntgewicht zijn en geen (armen/kerkelijke) penning of zoiets dergelijks die plaatsgebonden zijn. Ik denk dat we nooit precies zullen weten waarom er exemplaren zijn die veel te zwaar zijn zoals deze. Misschien gewoon een foutje uit de tijd dat men ervan uitging dat er een zwaardere (vroegere) emissie geslagen werd.

Referentie

Gedetermineerd door Peter De Witte en Bruno Janson

Engeland: halfgroat “mule Rosette/Mascle(Vz) – pinecone/Mascle(Kz) issue” ca. 1431 – 1433

Gevonden door Robin Puylaert

Muntheer: Henry VI, koning van Engeland, eerste regeerperiode, 1422-1461

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,55 gr; uitgifte: 1,944 gr

Voorzijde: Aanziende buste van de gekroonde koning in een dubbele negenpas met op de binnenhoeken telkens een drieblad behalve ter hoogte van de kroon. Tekst tussen parelcirkels: ✠ hEnRIC’*DI’* GRA’* REX ruit AnGL’ * Z*F; * = rozet

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat beide omschriften onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst buitenbaan tussen parelcirkels: ✠ POSVI pijnappel/ DEVm x A / DIVTOR / E x mEVm.  Tekst binnenbaan tussen parelcirkel: CIVI / TAS / ruit LOn / DOn pijnappel

Datum: z.j. ca. 1431-1433

Slagplaats: Tower Londen

Hendrik VI van Engeland

Referentie

Lit: Spink 1861/1876; North 1447-1462 

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi

Middeleeuwse Driekoningen ring: 1350 – 1500

Gevonden door Stef Andries

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,85 gr

Bandring ca. 1350 – 1500. Ik kan niet zeggen of het een Thebalring is. De ster (de ster van Bethlehem) spreekt echter voor een “ring van de Heilige Drie Koningen” tot het einde van de 15e eeuw.

Referentie

Gedetermineerd door Michael Fauth