Merovingische – Karolingische ( halve ) gelijkarmige fibula: 574 – 850

Gevonden door Mathieu Vens

mathieu v1.1 mathieu v1

Materiaal: brons

Afmetingen: 11 mm / 28 mm

Gewicht: 2,9 gr

Met langsgestelde naaldhouder 574 tot 850 n.Chr. Met dwarsgestelde naaldhouder 800 tot 1050 n.Chr.

fibula

Lit: Fibulae uit de Lage Landen; Visual catalogue of ancient brooches

Gedetermineerd door David Peeters

Denarius, denier: ca. 793/794 – 812

Gevonden door Marco Fasulo

marco f1.1 marco f1

Muntheer: Karel de Grote, koning der Franken, 768 – 814 vanaf 800 tevens keizer van het Roomse Rijk.

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,622 gr

Voorzijde: Karolus monogram in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels beginnende op ca. 2 uur: ✠ CARLVS REX FR, Karel koning der Franken.

Keerzijde: Kort gevoet kruis in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels beginnende ca. 1 uur: ✠ A(•?)R•ELATO

Datum: z.j. ca. 793/794 – 812

Slagplaats: Arles ( Frankrijk )

marco f2.2 marco f2.3

Karel de Grote

Lit: Jean Rousseau 338; M Cerexhe 154/156; M Prou, 855; Morrison & Grunthal, 193-194. Voorbeeld is variant met dot tussen A en R.

Gedetermineerd door rimidi

Denarius: ca. 823-840

Gevonden door Patrick Schuermans

patrick3-800 patrick3.1-800

Muntheer: Lodewijk de Vrome, koning der Franken en keizer van het Roomse Rijk, 814-840.

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,5 gr

Voorrzijde: In een parelcirkel een kort gevoet kruis met in de kwartieren een parel. Tekst rondom: ✠ H LVDOVVICVS IMP; keizer Lodewijk.

Keerzijde: In een parelcirkel een tempelgebouw met twee treden, vier korte zuilen en een kruisje in het midden. Tekst rondom : XPISTIANA RELIGIO; Christiana religio.

Datum: z.j. ca 823-840.

Slagplaats: Niet met zekerheid te bepalen, ergens in het keizerrijk, mogelijks Milaan of Dorestad.

Opmerking: Determinatie met de hulp van Simon Coupland, waarvoor dank!

Lodewijk de Vrome

Lit: Simon Coupland, Good and bad coin in Carolingian Europe, groep V, pag. 10 fig. 6.

Gedetermineerd door rimidi