Engeland: Penny ca. 1048-1050 (small flan emissie)

Gevonden door Lawrence Balcaen

Muntheer: Edward the Confessor, 1042 – 1066

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Buste naar links. Tekst: EDPA – RDREX

Keerzijde: Een kort dubbel kruis tot aan het omschrift, pareltje in het midden. Tekst: ÆGELIG ON LVN.

Monetarius naam op de munt: ÆGELIG (Aethelwig)

Datum: z.j. ca. 1048-1050 (small flan emissie)

Slagplaats: Londen

Eduard de Belijder

Referentie

Lit: Spink 1175; North 0818

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi

Riemverdeler paardentuigage: 950 – 1200

Gevonden door Bart Verhelst

Materiaal: brons

Afmetingen: 27 mm / 27 mm

Gewicht: 4,85 gr

Brons gegoten met diagonaal kruis als versiering. Verdiepte vlakken zullen ingelegd geweest zijn met email in. Datering ruim aanhoudend 950 – 1200. De beslagstukken zijn in verschillende maten bekend en kunnen op meerdere plaatsen op het paardentuigage zijn aangebracht, hoofd of lijf. Soortgelijke beslagstukken fungeerden als functionele verdeler of hadden een decoratieve functie.

Gedetermineerd door Wessel Sploelder

Pelgrimsampul: 11e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: lood / tin

Afmetingen: ?

Gewicht: 63 gr

Pelgrimsampullen kan je tussen de 11e eeuw en de 16e eeuw dateren ( soms nog iets jonger ). Deze met de driehoekvormige oortjes terzijde, zijn de meest voorkomenden. De inhoud kan ( kon ) heilig water bevatten of olie van een heilige. Het kon ook dienen als bewijs dat men zijn pelgrimstocht had verricht. Soms is aan de hand van de tekening op de ampul de locatie te achterhalen. Helaas zijn de meesten niet localiseerbaar ( onbekende tekening, geen tekening, enz… 

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Vroeg middeleeuwse schijffibula met email- en glasinleg: 11e eeuw

Gevonden door Carla van Duinen

Materiaal: brons

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2,59 gr

Vanwege het voorkomen in 11e eeuwse stedelijke contexten, en het ontbreken in Karolingische nederzettingen, ligt het voor de hand om aan de datering van 11e eeuw vast te houden.

Lit: Fibulae uit de Lage Landen

Gedetermineerd door David Peeters