Gelijkarmige fibula: type 90 – subgroep 90c 9e eeuw – vroeg 11e eeuw

Gevonden door Mike de Baere

Materiaal: brons

Afmetingen: 10 mm / 40 mm

Gewicht: 6,6 gr

Oog – haak constructie ” min of meer rechthoekige eindplaten, platte of bandvormige beugeldoorsnede ” datering volgens Thörle 9e eeuw tot de vroege 11e eeuw.

Lit: Fibulae uit de Lage Landen blz 234-235 en 597.

Gedetermineerd door Marco Sanders

Riemverdeler paardentuigage: 950 – 1200

Gevonden door Bart Verhelst

Materiaal: brons

Afmetingen: 27 mm / 27 mm

Gewicht: 4,85 gr

Brons gegoten met diagonaal kruis als versiering. Verdiepte vlakken zullen ingelegd geweest zijn met email in. Datering ruim aanhoudend 950 – 1200. De beslagstukken zijn in verschillende maten bekend en kunnen op meerdere plaatsen op het paardentuigage zijn aangebracht, hoofd of lijf. Soortgelijke beslagstukken fungeerden als functionele verdeler of hadden een decoratieve functie.

Gedetermineerd door Wessel Sploelder

Luik: Denarius/denier ca. 972

Gevonden door Jp Brusselman

Muntheer: Notger, rijksbisschop van Luik, 972-1008 onder Otto II, 973-983.

Materiaal: zilver

Diameter: 15 mm

Gewicht: 0,55 gr

Voorzijde: In een parelkrans een klein kruisje. Teks: ✠ OTTO […] of + MON[…] ?

Keerzijde: Opschrift in verschillende regels. Teks: S / LANT[…] / […] / [LE]ODIO, S heeft een dwarsstreep.

Datum: z.j. kort na 972 in beginperiode van Otto II.

Slagplaats: Luik

Opmerking: Deze denier bevat verschillende elementen die al gegraveerd zijn op type 2A-3 (RBN 2021, p. 321, B) uit de vondst van Ciney-Dinant. Namelijk de evocatie van de naam van Sint Lambertus en het toponiem LEODIO en een kruis. Chronologisch zou het slaan van deze denier, onder Notger, tussen het type met het opschrift LEODIA (Dengis 2A-2 of RBN 2021, p. 318, A, onder Otto II) en dat met het opschrift LEODIV(m) vergezeld door een kruisje (Dengis 2A-4 of RBN 2021, p. 324,6 onder Otto III). De LEDGIA-legende verschijnt pas later rond 983 (Dengis 4).

Notger

Lit: Te publiceren Dengis 2A-3b

Gedetermineerd door rimidi