Muntgewicht: 17e eeuw

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: messing

Afmetingen: 16,44 mm / 16,91 mm

Gewicht: 12,76 gr

Maker: Peter Herck ( I ) ( werkzaam van 1616 – 1617 )

Initialen: P H

Voorzijde: Fiorino di camera / Scudo, maar bijna 2x zo zwaar als de  2 Fiorino / Scudo. Niet bekend bij Pol. Onlangs kreeg ik vanuit Duitsland drie muntgewichten ( 1 serie ) voorgelegt voor de ‘ Italiaanse pistool ‘, waar ook zo’n zwaar exemplaar bij zat. Kortom: dit moet nog worden uitgezocht.

Keerzijde: Krans – cirkel – hand – kroon – hamer

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom een muntgewichtmaker zoiets kan hebben gemaakt:
1) hij liep vooruit op een te verwachten muntemissie, die echter niet kwam;
2) hij heeft per ongeluk een verkeerd stempel voor de voorzijde gebruikt en het muntgewicht toch maar in een muntgewichtdoos ondergebracht, voorzien van het juiste bijschrift; omdat we de context (de muntgewichtdoos) niet meer hebben kun je dit niet meer uitzoeken, maar het is vaker voorgekomen;
3) als de dubbele 2 Fiorino di camera / Scudo heeft bestaan, moet dit een zeer zeldzame munt zijn geweest waarvoor het niet loonde om nog vaker muntgewichten aan te maken.
4) het is ook mogelijk dat de muntgewichtmaker zich baseerde op een ordonnantie die de ‘dubbele’ munt foutief vermeldde.
 
Voorlopig wordt er naarstig gezocht naar de ‘dubbele’ munt…
 

Gedetermineerd door Ritzo Holtman

Maastricht: oord zj. ca. 1616

Gevonden door Dirk Michiels

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,85 gr

Voorzijde: Gekroonde Spaans wapenschild ( 2 ). Tekst: (ster) ALBERTVS. ET. ELISABET. DEI. GRATIA (of variant). Wat betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie ( de tekst gaat op de keerzijde verder)

1 = Hongarije (3 dwarsbalken).
2 = Bohemen (Leeuw).
3 = Castilië (Kasteel).
4 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
5 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
6 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
7 = Oostenrijk (Zilveren faas).
8 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
9 = Valois (3 Lelies).
10 = Brabant (Gouden leeuw).
11 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
12 = Tirol (Rode adelaar).

Keerzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door 3 wapenschildjes. Tekst: (ster) ARCHIDVCES. AVST. DVCES. BVRG. ET. B (of variant). Voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant wat betekent: aartshertogen van Oostenrijk en hertogen van Bourgondië en Brabant.

  

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant

Muntmeester:  Ghysbert van Caubergh ( 5 augustus 1616 aangesteld  ) 1616 – 1621

Muntteken: ster

Slagplaats: Maastricht

Albrecht en Isabella

Referentie

Lit: GH.296 – PW 9312 – AvK.20

Gedetermineerd door Eric Aerts

%d bloggers liken dit: