Leuven: denier 1235 – 1248 – 1261

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,5 gr

Voorzijde: Een leeuwenschild met klimmende leeuw naar links met enkele staart.  Rechts .H.DV en links .CIS. Dit alles in een parelcirkel.

Keerzijde: Een “Brabants” kruis, waarvan in het midden van de buitenlijn een parel van waaruit twee schuine lijnen naar links en rechts lopen richting zijlijnen. In de armen onder de schuine lijnen een parel die met een steeltje verbonden is met een dikkere parel in het midden. In de kwartieren als legende B/A/S/T in tegenwijzerszin met de letters naar binnen gericht, geen punt achter de “S”,  abbreviatuurteken boven de “T”. Dit alles in een parelcirkel.

Slagplaats: Leuven

Hendrik II van Brabant

Hendrik III van Brabant

Referentie

Lit: Vanhoudt G43

Gedetermineerd door Eric Aerts

Reckheim: duit 17e eeuw

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,23 gr

Voorzijde: FER DIN ( of variant ) daaronder wel of geen jaartal. Ferdin is mogelijk alleen een afkorting van Ferdinandus.

Keerzijde: Gekroond wapenschild dat sterk lijkt op dat van Friesland. Tekst: COM. IMPER. IN. REC (of variant). Voluit: COMes IMPERialis in RECkheim wat betekent: rijksgraaf in Reckheim.

Datum: 1626

Slagplaats: Reckheim

Referentie

Lit: PL. 397-409 – DM. 215-217C – PW R60.2

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zwolle: rijderschelling van 6 stuiver 1690

Gevonden door Brynckminator Brynckmiator

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 26,87 mm

Gewicht: 3,67 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild, beladen met een naar links klimmende leeuw die aan de rechterklauw, het stadswapen vasthoud aan een lint. Gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapen 6 / S. Tekst: MO NO ARGENT CIVIT ZWOL ( variant ! ) (zonder punten, in de legende). Voluit: Moneta nova argentea civitatis Zwollæ. Wat betekent: Nieuwe zilveren munt van de stad Zwolle.

Keerzijde: Geharnaste ridder met sjerp, en met geheven zwaard in de rechterhand. Gezeten op een naar rechts galopperend paard. Tussen de benen van het paard, het gekroond stadswapen van Zwolle. Tekst: VIGILATE ET ORATE MDCLXXXX ❀ ( 1690 ) ( In principe dient hier MDCXC te staan ). Wat betekent: Waakt en bid.

Muntmeester: Cornelis van Keppel Focx 1684-1694

Muntmeesterteken: ❀

Slagplaats: Zwolle

Lit: Verkade 177.3; J.C. van der Wis/Passon 2.52.107; Van der Wiel 230 e.v.

Gedetermineerd door Paul Callewaert