Frankrijk: 6 sols of 1/20 ecu Lodewijk XV ?

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Buste naar links. Tekst: LUD•XV•D G•FR• ET NAV•REX

Keerzijde: Gekroond ovaal Frans schild tussen 2 samengebonden olijftakken. Tekst:  SIT NOMEN DOMINI ( muntplaats ? ) BENEDICTUM ? jaartal

Lodewijk XV van Frankrijk

Gedetermineerd door Eric Aerts

Heilighangertje: Mater Salvatoris / Salvator Mundi

Gevonden door Dirk Michiels

Materiaal: ?

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2,47 gr

Voorzijde: Buste van Maria naar links. Tekst: MATER SALVATORIS ( Maria )

Keerzijde: Buste van Jezus naar rechts. Tekst: SALVATOR MUNDI ( Jezus )

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Antwerpen: korte 1556

Gevonden door Dirk Michiels

Materiaal: koper

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,16 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van Karel V naar rechts. Tekst: CA. D.G.V. IMP. HISP. REX. handje 1556, voluit: Carolus V Dei gratia imperi Hispaniarum rex, wat betekent: keizer Karel V, bij Gods gratie koning van Spanje.

Keerzijde: Klauwende leeuw naar links binnen een cirkelvormige versiering.

Muntmeester: Adriaen Noirot

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: 09 / 07 / 1555 – 1556 = 2.015.584

Keizer Karel V

Referentie

Lit: GH.198; Vanhoudt nieuw 234 AN

Gedetermineerd door Eric Aerts

Kampen: rijderschelling van 6 stuiver ( met klop ) 168?

Gevonden door Lieven Verstraeten

Materiaal: zilver

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,02

Voorzijde: Gekroond wapenschild van Kampen tussen gesplitste waarde-aanduiding 6 – S. Jaartal 1 6 8 ? boven de kroon. Tekst: MO. NO. ARG. CIVIT. CAMPEN.

Keerzijde: Ridder met zwaard te paard naar rechts springend over gekroond stadswapen. Tekst: CONCORDIA. RES. PARVÆ. CRESCVNT.

stadswapen Kampen  Afbeeldingsresultaat voor stadswapen kampen

Info: De klop “ pijlenbundel ”, werd aangebracht op last der Staten-Generaal tussen 1 april en 1 september 1694. Het heeft dus nadien nog gecirculeerd op de originele koers van 6 stuivers. Ongeklopte stukken werden gedevalueerd tot 5½ stuiver en stonden wel bekend als “ zesthalf ” ‘

Referentie

Gedetermineerd door Mark Volleberg

%d bloggers liken dit: