Penning: naar model “ Dubbele mijt ” Philips de Stoute 1384 – 1404 (?)

Gevonden door Luc Wijnants

Materiaal: lood – tinlegering

Diameter: 24 mm

Gewicht: 6,6 gr

Voorzijde: Omgeven door een dubbele cirkel die een pseudo-legende voorstelt een gevierendeeld Bourgondisch wapenschild.

Keerzijde: Een gespleten/gevorkt glad kort kruis. In de kwartieren telkens een bolletje. Tekst: PhILIPPVS REX BVRG ( Philips hertog van Bourgondië )

Datering: z.j. ca. eind 14e begin 15e eeuw 

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Info: Het Bourgondische wapen is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Luxemburg: 6 ( stuiver ) sols 1790 ( H )

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 653 / 1000

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2,47 gr

Voorzijde: Gekroond Luxemburgs schild. Tekst: LEOP. II. D. G. HV. BO. REX. DVX. LVXEMB

Keerzijde: In 4 regels: VI SOLS 1790 H

Graveur: Jean-Baptiste Wurschbauer

Muntteken: H

Slagplaats: Günzburg

Slagaantal:  727.651

Keizer Leopold II

Referentie

Referentie

Lit: Vanhoudt J 69, nieuwe Vanhoudt 880

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: 2 sols 1792 “au faisceau” type François ( W )

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: klokkenbrons

Diameter ( uitgifte ): 32 à 36 mm

Gewicht ( uitgifte ): 22 à 25 gr

Voorzijde: Buste van Lodewijk met pruik en mantel naar links. Tekst: LOUIS XVI ROI DES FRANÇOIS·1792·W

Keerzijde: Pijlenbundel gedekt met Frygische muts in een eikenkrans, aan beide zijden de denominatie 2 / S, . Tekst: LA NATION LA LOI LE ROI  /  L’AN 4 DE LA LIBERTÉ

Ontwerper: Benjamin Duvivier

Muntmeesterteken: Ster ( Louis Théophile François Lepage 1785 – 1793 )

Muntteken: W

Slagplaats: Lille

Slagaantal: 343.800

Lodewijk XVI van Frankrijk

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Schelling: 1698

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 24 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde:  Klimmende leeuw naar links met zwaard en ovaal schild. Tekst: CAROLVS.II.D.G.HISPANIAR.ET.INDIA.REX Voluit is dit: CAROLVS.II.Dei.Gratia.HISPANIARum.ET.INDIARum.REX wat betekent: Karel II bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika)

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis (dit is eigenlijk geen kruis, maar naar vier kanten wegspringende vonken van een vuurijzer). Tekst: ARCHID.AVST.DVX.BVRG.BRAB. Z Voluit is dit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRABantiaeZ  wat betekent: Aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië (en) Brabant enzovoorts

Vermoedelijke slagplaats: Antwerpen ( handje ? )

Slagplaatsen, Munttekens en Jaartallen:
Antwerpen: handje, 1698 – 1699 – 1700
Brugge: lelie, 1698 – 1700

Karel II van Spanje

Referentie

Lit: Vanhoudt I 497; nieuwe Vanhoudt 717 – AN of BG

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zeeland: ⅛ zilveren dukaat of ‘ Pietje ‘ 1776

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: ?

Gewicht ( uitgifte ): 3,40 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en in de linkerhand het provinciewapen van Zeeland voor zich staande houdend. Tekst:♜ MON : NO : ARG : PRO : CONFŒ : BELG : COM : ZEL. Voluit: moneta nova argentea provinciarum confoederatarum belgicarum comitatus zelandiae. Wat betekent: Nieuwe zilveren munt van het graafschap Zeeland van de Verenigde Nederlandse Provinciën.

Keerzijde: Gekroond en met bloemornamenten versierd Generaliteitswapen. Tekst: 1776 CONCORDIA RES PARVÆ CRESCUNT. Wat betekent: Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht.

Muntmeester: Martinus Holtzhey jr. 1764 – 1788

Muntteken: Dubbel gekanteelde burcht ♜

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: Verkade 87,4; JC van der Wis, Zeeland 2.49.55; Delmonte goud 902
 
 

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BodemVondstenWereld