Keulen: Pfennig, denar 1216 – 1226

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter: 16 mm

Gewicht: 1,16 gr

Voorzijde: Gezeten gemijterde aartsbisschop frontaal met kromstaf in rechter hand en evangelie in linker hand geheven. Muntbeeld onderbreekt het omschrift onderaan. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ EnGELB(E) – (h)TVSMI; S is spiegelverkeerde “Z”

Keerzijde:  Een ommuring met centrale poort, er achter een toren met puntdak getopt door een kruis, aan weerszijden van de toren een kruisvaan. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ SANCTA COLONIA.

Datum: z.j. ca. begin 1217- mei 1218

Slagplaats: Keulen

Engelbert II van Berg

Lit: Hävernick 621; Slg Bonhoff 1590, een zevental omschrift varianten gekend.

Gedetermineerd door rimidi

Engeland: voided long cross penny: ca. 1248 – 1250

Gevonden door Mark Volleberg

Muntheer: Henry III, koning van Engeland en Ierland, 1216 – 1272

Materiaal: zilver

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1,13 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Geen scepter en ster van initiaalteken met straal naar onder gericht. Tekst tussen twee parelcirkels: ✽ hENRICVS REX : III’

Keerzijde:  Een lang gevoet dubbel kruis eindigend op bolletjes dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels: NIC – OLE – ON C – ANT, ON in derde kwartier en AN in vierde zijn in ligatuur.

Datum: z.j. ca. 1248 – 1250

Muntmeester: “NICOLE” voor  Nicholas de Sancto Albano

Slagplaats: Canterbury

Hendrik III van Engeland

Lit: Class 3a2, North 986/1

Gedetermineerd door rimidi