Hälbling: Konrad II von Rietberg, bisschop van Osnabrück, 1270 – 1297

Gevonden door ?

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,41 gr

Voorzijde: Gezeten gemijterde bisschop frontaal met kromstaf in rechter hand en evangelie/bijbel, met parel boven, in linker hand geheven. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ CONRADVS EPISCOPVS of variant

Keerzijde: Een toren tussen twee kruisvaandels boven een boog waaronder het zes spakige rad van Osnabrück. Omschrift tussen twee parelcirkels: ✠ CIVITAS OSNABRVGEN of variant.

Datum: z.j. ca. 1270-1297

Slagplaats: Osnabrück

Gedetermineerd door rimidi

Frans muntgewicht voor Royal d’ or 14e eeuw: Niet beschreven exemplaar !!!

Gevonden door Edd Huygens

Materiaal: brons

Diameter: 14,12 mm

Gewicht: 3,4 gr

Voorzijde: Aanziende gekroonde hoofd van Jean II, ( tweede emissie 1359 ) met brede haarlokken. Tekst: ( mogelijk ) POIS 8 DE 8 ROIAL

Keerzijde: Blanco

In het dit jaar verschenen boek van Zavattoni, part 2 France, staan 18 ronde Franse muntgewichten voor de Royal d’or afgebeeld.

Ook met rondschrift maar de koning word altijd ten volle lijve afgebeeld.
Dit gevonden exemplaar, met het aanziende gekroonde hoofd met brede haarlokken komt in dit en andere boekwerken niet voor, althans niet bij de ronde Franse exemplaren.

Onder en ter weerszijden van de blokbeeldenaar 2 opstaande punten die onderdeel uitmaakten van de stempel. Deze werden er met andere muntgewichten nadien ingeslagen.
Het vierkante muntgewicht word aan Brugge toegeschreven.
Hoe komt zo’n blokbeeldenaar terecht op een Frans 14e eeuws muntgewicht?
Een Brugse muntgewichtmaker die verhuisd is naar Frankrijk om daar zijn ambacht voort te zetten, dit zal altijd een vraagteken blijven.

De verklaring voor de twee punten is simpel. Hiermee word de 2e emissie van Jean II aangeduid.

Gedetermineerd door Bruno J op BodemVondstenWereld

Stad Brugge: maille na 1259

Gevonden door Raoul Schauwaert

Muntheer: Stad Brugge onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm – 11 mm

Gewicht: 0,39 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een gehelmde krijger gaande naar rechts met in de rechter hand een geheven zwaard en in de linker een gegeerd wapenschild. Tekst: anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel het omschrift B – R – V – G onderbroken door een lang glad smal kruis ( met in de kwartieren een klein puntje, hier niet te zien ).

Datum: z.j. na  1259

Slagplaats: Brugge

Lit: J Ghyssens 409; A Haeck Vl 149/150 voor de periode 1250-1259

Gedetermineerd door rimidi

Nederland: 5 cents 1850

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 12,5 mm

Gewicht ( uitgifte ): 0,685 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts, onder borstbeeld: I.P.S. Tekst: WILLEM III KONING DER NED. G.H.V.L.

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in drie regels: 5 CENTS 1850

Ontwerper: Johannes Petrus Schouwberg

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Muntmeesterteken: zwaard ( H.A. van den Wall Bake 1846 – 1874 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 3.037.000

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts