Penning: Imitatie of navolging van Otto III als koning, 983 – 1002

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: In een parelcirkel het opschrift in drie lijnen S / COLONI / A, waarbij de S spiegelverkeerd staat en waarbij de letters L, I en N uit naar elkaar gerichte driehoeken bestaat.

Keerzijde: Kort kruis, armen van het kruis zijn smal in het midden en breder uiteenlopend naar het einde met dikke parels in de kwartieren. Tekst in een dubbele parelcirkel: ODDO REX of + OTTO REX (vermoedelijk) waarbij het initiaalkruis en de X bestaan uit vier naar elkaar gerichte driehoeken.

Datum: z.j. in of na de periode  983 – 996

Slagplaats: Onbekende Oost-Nederlandse muntplaats, veelal “gebied Nijmegen-Tiel” genoemd.

mark 14.2

Lit: P Ilisch, JKNGMP 1984/85, 8.4-8.7; Hävernick navolgingen Pl 37, 32

Gedetermineerd door rimidi

Penning, denier: Willebrand van Oldenburg, ook ” van Wildeshausen “, bisschop van Utrecht 1227 – 1233

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,59 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de bisschop van voren, een kromstaf links naar binnen gekeerd. Tekst in een dubbele parelcirkel: ✠ WILIEBAND

Keerzijde: Kort kruis, armen van het kruis zijn smal in het midden en breder uiteenlopend naar het einde met telkens drie parels aan de uiteinden, in de kwartieren telkens een parel.. Tekst in een dubbele parelcirkel: ✠ TRAIECTVM

Datum: z.j. ca. 1227 – 1233

Slagplaats: Utrecht

Wilbrand van Oldenburg

Lit: Van der Chijs VIII-2; De Mey Ut 176.

Gedetermineerd door rimidi

Hollandse penning, Dordtse penning de zogenaamde dordracensis: Floris V van Holland, 1256 – 1296.

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter:  13 mm

Gewicht: 0,49 gr

Voorzijde: Hoofd van de graaf zonder tooi naar links. Tekst in een dubbele parelcirkel: ✠ F : COMES : OLLANDIE; of variant

Keerzijde: Lang glad gevoet kruis, met in de kwartieren telkens een roosje, het omschrift onderbrekend. Tekst in een dubbele parelcirkel: MON – ETA – DOR – D’.CI

Datum: z.j. ca. 1293 – 1296

Slagplaats: Dordrecht

Floris V van Holland

Lit: J. J. Grolle 11.9.1 negental omschriftvarianten gekend

Gedetermineerd door rimidi

Herstal: sterling 1254 – 1285

Gevonden door Mark Volleberg

Muntheer: Hendrik I van Leuven, heer van Herstal, 1254 – 1285

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: In een wapenschild een klimmende leeuw naar links. Tekst tussen de parelrand en de vrije hoeken van het wapenschild: .h – EnRIC – VS + Dn – S

Keerzijde: Een lang dubbel kruis met op de uiteinden bolletjes, het kruis onderbreekt de binnenste parelcirkel en het omschrift. In de kwartieren van het kruis  P – E – T – R Tekst tussen twee parelcirkels: x DE – hAR – SST – AL x

Datum: z.j. ca. 1254 – 1285

Slagplaats: Herstal

Hendrik van Leuven

Lit: Vanhoudt atlas G 588; P Lucas 20.8.6; Chautard 132, pl XI, 2: van der Chijs, Lenen Brab  pl I, 4.

Gedetermineerd door rimidi

%d bloggers liken dit: