Utrecht: penning 1250 – 1267

Gevonden door Luc Pantsers

Muntheer: Hendrik van Vianden, bisschop van Utrecht, 1250-1267.

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: 0,47 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de bisschop een kwart naar links gekeerd, een kromstaf naar binnen gekeerd voor zijn gelaat. Tekst tussen parelcirkels: HENRICVS (EP).

Keerzijde: Een kort, sterk gevoet en diep ingesneden kruis zoals in drie leliebladeren. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ TRAIECTVM.

Datum: z.j. ca. 1250 – 1267

Slagplaats: Utrecht

luc3

Hendrik van Vianden

Lit: De Mey Utr 189; van der Chijs Utr IX/ 12-14 en XXVIII

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: ½ franc 1838 ( B )

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 18 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,5 gr

Voorzijde: Hoofd naar rechts. Tekst: LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS,  onder de nek DOMARD.F

Keerzijde. Samengebonden krans van een lauriertak ( links ) en olijftak ( rechts ). Tekst in 3 regels: ½ FRANC 1842 ∗ B

Graveur: Joseph-François Domard

Muntekken: B

Muntmeesterteken: ster ( Nicolaus – Pierre Tiolier 1830 – 1842 )

Slagplaats: Rouen

Slagaantal: 249.629

Lodewijk Filips I van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Antwerpen: schelling 1698

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 24 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met zwaard en ovaal schild. Tekst: CAROLVS.II.D.G.HISPANIAR.ET.INDIA.REX Voluit is dit: CAROLVS.II.Dei.Gratia.HISPANIARum.ET.INDIARum.REX wat betekent: Karel II bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika)

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis ( dit is eigenlijk geen kruis, maar naar vier kanten wegspringende vonken van een vuurijzer ) met aan beide zijden het gesplitst jaartal 16 / 98. Tekst: ARCHID.AVST.DVX.BVRG.BRAB. Z Voluit is dit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRABantiaeZ  wat betekent: Aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië (en) Brabant enzovoorts

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen ( handje boven het zwaard )

Slagaantal: 19 – 09 – 97 tot 09 – 05 – 99 = 898.053

Karel II van Spanje

Referentie

Lit:  Vanhoudt I 497; nieuwe Vanhoudt 717 AN

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: 50 cent 1867 ( BB )

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,5 gram

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar links. Tekst:  NAPOLEON III EMPEREUR BARRE

Keerzijde: Keizerlijke kroon. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS 50 CENT. 1867 met daaronder het muntteken BB

Ontwerper: Albert Désiré Barre

Muntmeesterteken:  anchor Engraver Markanker ( Albert – Désiré Barre 1855 – 1879 )

Muntteken: BB

Slagplaats: Strasbourg

Slagaantal: 9.991.700

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Korte: 16e eeuw

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: koper

Diameter: 18,5 mm

Gewicht: 1,09 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van Philips II naar rechts. Tekst: PHS. D:G. HISP. AN. Z.REX. D. B (of variant). Voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum Angliarum rex Dux Brabantia, en betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en Engeland, hertog van Brabant.

Keerzijde: In het midden een kruis met daaromheen vier vuurijzers waar de vonken vanaf springen. Het geheel wordt omgeven door een bladerkrans.

Jaartal: zj. ( ca. 1560 )

Slagplaats: niet zichtbaar ( Antwerpen, Brugge of Maastricht )

Slagaantal: ?

Filips II van Spanje

Referentie

Lit: Nieuwe Vanhoudt 259

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

Frankrijk: cinq centimes 1854 ( W )

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: brons

Diameter ( uitgifte ): 25 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5 gr

Voorzijde:  Hoofd naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR 1854, in de afsnede onder de nek BARRE.

Keerzijde: Keizerlijke adelaar met daaronder het muntteken W. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS ★ CINQ CENTIMES ★ W

Ontwerper: Jean – Jacques Barre

Muntmeesterteken: hondenkop ( Jean – Jacques Barre 1842 – 1855 )

Muntteken: W

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

Slagaantal: 14.956.850

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: un centime 1855 ( W )

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: brons

Diameter ( uitgifte ): 15 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1 gr

Voorzijde: Hoofd naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR 1855, in de afsnede onder de nek BARRE

Keerzijde: Keizerlijke adelaar met daaronder het muntteken W. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS * UN CENTIME *

Ontwerper: Jean – Jacques Barre

Muntmeesterteken: hondenkop ( Jean – Jacques Barre 1842 – 1855 )

Muntteken: W

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

Slagaantal: 3.101.845

Napoleon III

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts