AE4 follis: Constantius II: 337 – 341 n.Chr

Gevonden door Edd

Materiaal: brons

Diameter: 15,22 mm

Gewicht: 1,8 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: CONSTANTIVS PF AVG

Keerzijde: Een standaard in het midden met aan beide zijden een soldaat met speer en schild. Tekst: GLORIA EXERCITVS

Slagplaats: Lyon

Constantius II

Lit: RIC VIII 22

Gedetermineerd door Coinhunter Chris op BVW

AE Antoninianus: Tetricus I 272 – 273 n.Chr

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: brons

Diameter: 18,5 mm

Gewicht: 1,95 gr

Voorzijde: Hoofd met stralenkroon naar rechts: Tekst: IMP C TETRICVS PF AVG

Keerzijde: Hilaritas staande naar links, in de rechterhand een palmtak en in de linkerhand een cornucopiae. Tekst: HILARITAS AVGG

Slagplaats: Keulen

Tetricus

Lit: RIC V-2, 79.

Gedetermineerd door Andre van Erkom

AR Denarius ‘ fourrée ‘: Nero 66 – 67 n.Chr.

Gevonden door Kevin Smolders

Materiaal: geplateerd

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1,73 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: IMP NERO CAESAR AVGVSTVS

Keerzijde: Salus zittend op een troon naar links, in de rechterhand een patera en de linkerelleboog rustend op de troon. Tekst in de afsnede: SALVS

Opmerking: Aangezien dit geen officiële munt is zal een exacte determinatie moeilijk zijn.

Nero

Fourrée

Lit: RIC 67; RSC 258

Gedetermineerd door Andre van Erkom en Balten De Temmerman

Venuspenning Zuideljke Nederlanden, ” Menaces de guerre contre la Flandre / Dreigingen van de oorlog tegen Vlaanderen “, z.j. ca. 1488.

Gevonden door Anuschka Kopetski

Materiaal: koperlegering

Diameter: 25 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Een vrijwel naakte vrouw naast een fontein, ze is deels bedekt met een schaamdoek waarvan het ene uiteinde aan het haar vastzit en het andere over haar rechterpols afhangt. Op haar rechterhand zit een gans; in haar linkerhand houdt zij een chantepleure waaruit waterdruppels vallen; bij haar voeten en onder de fontein een aantal vlammen. Tekst:+ IVSTICIA : IS : GESLAG’ : D ‘ O : VERIT’ : L’ : I’ : G’ : N’ + (IVSTICIA IS GESLAaGen DooD, VERITas Leit In Grooten Nood, oftwel De gerechtigheid is geslagen dood, de waarheid leit in grooten nood). Interpunctie door twee plustekens boven elkaar.

Keerzijde: ( mogelijk alternatief ): De Dood met zeis en slangen. Tekst: * FALLACA : IS : GEBORE : FIDES : HEFT : D’ E : STRIT : VELO (FALACiA IS GEBOoREn, FIDES HEeFT Den STRiT VErLOren, oftewel: De valsheid is gebooren, de trouwe heeft den stryd verlooren). Interpunctie door twee plustekens boven elkaar.

anuschka1.2

anuschka1.3-800

anuschka1.4-800

 Afbeelding met beschrijving van het alternatief, No.2 in Groenendijk en in Dugniolle No.333. De voorzijde is gelijk. Het omschrift op de keerzijde loopt niet door op dat van de voorzijde, zoals bij FG.01. Beiden zijn mogelijk

Opmerkingen: Dugniolle refereert met de titel aan de groeiende opstand tegen het gezag van Maximiliaan van Oostenrijk, die in 1488 eindigt met diens maandenlange gevangenschap in Brugge. Voor zijn vrijlating moet hij een verdrag tekenen en beloven zich daaraan te houden. Die belofte blijkt al snel waardeloos want Maximiliaan lapt het verdrag aan zijn laars. Van Mieris schrijft over de voorzijde o.a. dat het Bedrog is afgebeeld in de gedaante van een Vrouwe. De Gans is het zinnebeeld van bederf van landen en velden. De Fontein verwijst mogelijk naar de oorlog, die de bron is waar alle bitterheden uit voortvloeien.

Lit: F. Groenendijk, “Venus op Rekenpenningen – De naakte waarheid?”, blz. 103, No.1, of blz. 104-105, No’s 2 en 3 met een andere keerzijde, met de dood met een doodskist onder de arm. Jean-Francois Dugniolle: Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Deel I, blz. 103, No.335.

Gedetermineerd door Jan Ooms