Heilighangertje: Aartsbroederschap der Heilige Familie 19e eeuw

Gevonden door Ronny Servaes

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 40 mm / 30 mm

Gewicht: 10 gr

Voorzijde: De figuren Joseph, kindje Jezus met stralenkrans en Maria.met daarboven een duif die de Heilige Geest voorstelt. Tekst: SAINTE FAMILLE PROTEGEZ NOUS

Keerzijde: De Heilige Harten van Maria, Jezus en Joseph in een stralenkrans met daarop hun initiaal  ‘M’, ‘H’ ( met kruis)  en ‘J’. Daarboven doornenkroon en links en rechts lelies. Tekst: SACRES COEURS JESUS MARIE JOSEPH

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Heilighangertje: O.L.V. van Rust 20ste eeuw

Gevonden door Hennie van Esch

Materiaal: aluminium

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,9 gr

Voorzijde: Afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Rust. Tekst: OLV VAN RUST BID VOOR ONS, in de afsnede HEPPENEERT

Beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Rust in de Sint – Gertrudiskerk van Heppeneert 

Keerzijde: Jezus, wijst naar zijn Hart in geopende borst en symboliseert de devotie tot het heilig hart van Jezus.

Afbeeldingsresultaat voor devotie tot het (Aller) Heilig(st) Hart van Jezus. 

Sinds 1883 wordt O.L.V. van Rust intens vereerd in de parochiekerk van Heppeneert. Het eiken beeld ( waarschijnlijk een fragment van een retabel uit het begin van de 16e eeuw ) stelt Sint-Jan voor met de Moeder Gods in bezwijming. Tot aan de Franse Revolutie werd het beeld vereerd te Elen, in een kapel die vanaf 1725 bediend werd door door de kruisheren van Maaseik. Door toedoen van één hunner, Pater P.A. Coopmans die geboortig was uit deze stad, kwam het in Heppeneert terecht.                                                                                                   O.L.V wordt er aanroepen tegen koorts, tandpijn en slapeloosheid, alsook voor rust en vrede in leven en sterven. De Aartsbroederschap verspreidde haar devotie tot over onze grenzen.

Referentie

Referentie

Lit: Jaarboek EGMP 1988 pag. 149 -151 type V

Gedetermineerd door Marco Sanders