Republikeinse AR denarius: Octavianus ca. 28 v.Chr.

Gevonden door Gj Bras

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van Apollo van Actium naar rechts.

Keerzijde: Octavianus gesluierd en in priesterlijke gewaden, ploegend met twee ossen naar rechts. Tekst in de afsnede:  IMP CAESAR

Augustus

Lit: RIC 272; RSC 124; BMC 638

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Zeeland: duit 1778

Gevonden door Jan Meynendonckx

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een weelderige rococo stijl versiering met daarin ✽♜✽, daaronder ZELAN DIA met 1 E en het jaartal 1778.

Keerzijde: Een gekroond ovaalvormig wapenschild met leeuw in de golven. Het wapenschild is versierd in de zogenaamde rococo stijl. Tekst: LUCTOR ET EMERGO (of variant). Dit betekent: ik worstel en kom boven. Het begin van de tekst begint bij dit type aan de linkeronderzijde van het wapenschild.

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

Wapen van Zeeland

Muntmeester: Martinus Holtzhey (zoon) 1764 – 1788

Muntteken: ♜

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.96.5 – PW 4012

Gedetermineerd door Eric Aerts

AE Sestertius: Trajanus 103 – 107 n.Chr.

Gevonden door Gj Bras

Materiaal: brons

Diameter: 32 mm

Gewicht: 23 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC PM TRP COS VPP

Keerzijde: Trajanus te paard naar rechts met onder het paard een spartelende Dacius. Tekst: SPQR OPTIMO PRINCIPI, in de afsnede SC

Slagplaats: Rome

Trajanus

Lit: RIC II 543; BMCRE 839; Hill 24; Cohen 508

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Pompstokhouder: 17e eeuw – 19e eeuw

Gevonden door Tom Verschueren

tom v1.2 tom v1.1

tom v1

Materiaal: koperlegering

Lengte: 100 mm

Gewicht: 30,36 gr

Datering: 2e helft 18e eeuw

Pompstokhouder is een onderdeel dat onder de loop van een militair musket (snaphaan ook genoemd) zit, zie S.

pompstokhouder

pompstokhouder 1-800

Dit houdertje ( in het Engels ramrod, rammer …) zat onder de loop om de pompstok in op te bergen. Pompstok voor het laden van het geweer het kruit en het lapje c.q. propje aan te duwen met de kogel.

Referentie

Gedetermineerd door Tom Verschueren

Achtste groot, volgens De Mey kwart groot: ca. 1433 – 1455

Gevonden door Friso Langen

Muntheer: Rudolf van Diepholt, bisschop van Utrecht, 1433 – 1455

Materiaal: biljoen, volgens van der Chijs koper

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,22 gr

Voorzijde in een parelcirkel: Het wapenschild van de bisschop, een gaande leeuw naar links bovenaan en adelaar met gespreide vleugels onderaan, in een (enkele) driepas met buitenhoeken. Tekst: + ROD(O)LF[‘VS EP(I)S’ TRAIECT] ; Rudolf bisschop van Utrecht.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt, in de kwartieren R-O-D-F’ van Rodolf. Omschrift: mOn / ET]n/ OV+R / En[E, afwijkend van gekende mOn / ETA / REN / ESIS; (nieuwe) munt van Rhenen.

Datum:  z.j. ca. 1433 – 1455

Slagplaats: Rhenen

Opmerking: Het ontbreken van de tweede O in Rodolf(us), de “nOV+” die ongekend is voor dit type, de gebrekkige driepas die ook nog enkel is in plaats van dubbel doen me denken aan een contemporaine vervalsing.

friso6.2-800

Rudolf van Diepholt

Lit: van der Chijs XVI, 11; J De Mey Utr 291

Gedetermineerd door Andre van Erkom en rimidi

Sceatta: stekelvarken/standaard type, ook porcupine – type genoemd

Gevonden door Friso Langen

Muntheer: Continentale oorsprong .

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,95 gr

Voorzijde: Gestileerd/gedegenereerd stekelvarken met hoofd dat drie lijnen omsluit. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: Gepareld vierkant/standaard waarin (pseudo) runen tekens rondom een O, aan de buitenzijde van het vierkant een versiering, punten en bogen? Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 720 – 740

Slagplaats: Algemeen “het gebied van de grote rivieren”, delta Rijn-Maas.

Opmerking van Wybrand Op den Velde: stekelvarken/standaard sceatta uit de secundaire fase, die behoort tot sub-varieteit d, waarvoor dank.

friso5.2

Referentie

Lit: JKNGMP 2009/2010, p. 455, Nos 1540-1541; Series E; BMC type 3-4; Spink 790A

Gedetermineerd door rimidi

Kleine denier: type leeuwenschild ca. 1235 – 1252

Gevonden door Mario Raeymaekers

Muntheer: Hendrik II en Hendrik III van Brabant

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,48 gr

Voorzijde: Leeuwenschild met leeuw naar links, zonder emissieteken. BAS rechts en TIN links van het schild.

Keerzijde: Brabants kruis (B2) met in de kwartieren B / A / S / T in tegenwijzerzin.

mario1.3

Hendrik II van Brabant

Hendrik III van Brabant

Gedetermineerd door rimidi op DVVL