Annunciatie draagpenning: 1500 – 1550 tot 1700

Gevonden door Nancy Van Orle

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Binnen een parelcirkel de boodschap aan de Maagd Maria. De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek, geknield voor haar bedstee/baldakijn (links).
Een rechtopstaande gevleugelde engel met opgegeven hand verkondigd haar de boodschap dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods. Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif. Onderaan de gespiegelde letters: IИИI ( INNI  ” Heilige  ” )

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een wapenschild, in twee delen. Links, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven ( de vier kruiswonden voorstellend ). Rechts, een miskelk met hostie. Het ingedeukt schild vastgehouden door twee engelen. Achter het wapenschild het lijdenskruis met de attributen ( sponsstok en speer )

Datering: z.j. vanaf 1500 – 1550 tot 1700

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Opmerking: Deze hangers worden in zulke grote getalen teruggevonden en op verschillende plaatsen. Allemaal wijken ze weer net een beetje af. Vermoedelijk dat ze eerder op verschillende plaatsen vervaardigd en in ieder geval verkocht zullen zijn, om tegemoet te komen aan een breed gevoelde devotie voor Maria en de Passie van Christus. Ze konden bijvoorbeeld aan gebedssnoeren worden gehangen waarbij enkele gebeden Ave Marias ( gebaseerd op de engelengroet die Gabriel uitte toen hij Maria kwam vertellen dat zij een kind zou krijgen ) werden afgewisseld met Pater Nosters en overdenkingen met betrekking tot de Passie van Christus. De elementen waaruit de rozenkrans was opgebouwd, zien we ook terug op deze hangers.

Referentie

Lit: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Gedetermineerd door Paul Callewaert en aangevuld door Grot Marmot

Stad Brugge: maille na 1259

Gevonden door Joery Tackaert

Muntheer: Stad Brugge onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,36 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een gehelmde krijger ( met helmtooi en met ruitersporen gaande naar rechts ? ) met ij de rechterhand een geheven zwaard en in de linkerhand een gegeerd wapenschild. Tekst: anepigrafisch

Keerzijde: In een parelcirkel een dubbel geruit kruis met in de kwartieren telkens een roosje. Tekst: anepigrafisch

Datum: z.j. na 1259

Slagplaats: Brugge

Lit: J Ghyssens 433

Gedetermineerd door rimidi

Denaro da ( 8 ) soldi, ½ teston, St. Ambrosius groot: ca. 1535 – 1554

Gevonden door Marc Swinnen

Muntheer: Keizer Karel V van Spanje als hertog van Milaan, 1535 – 1554

Materiaal: zilver

Diameter: 23 – 24 mm

Gewicht: 2,24 gr

Voorzijde: De zuilen van Hercules, boven een lijn die de aarde voorstelt, versierd met een banderol  ( met daarop PLVS VLTRA ), getooid met een keizerlijke mijter. Het muntbeeld onderbreekt het omschrift onderaan en bovenaan. Tekst: • CAROL – VS • V • IMP •

Keerzijde: Sint Ambrosius ( van Milaan ) in bisschoppelijk tenue, iets naar rechts gekeerd en ten voeten uit, boven een lijn die de aarde voorstelt, met in de geheven rechter hand een zweep en in de linker hand een kromstaf naar binnen gekeerd. Het muntbeeld onderbreekt het omschrift onderaan en bovenaan. Tekst: • S • AMBR – OSIVS •

Datum: z.j. ca. 1535 – 1554

Slagplaats: Milaan

marc s1-800

Keizer Karel V

Referentie

Referentie

Lit:  Crippa. 16/A nv. 287; CNI V, p.238, 83; MIR 289/1.

Gedetermineerd door rimidi