Brussel: schelling 1763

Gevonden door Jan Meynendonckx

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 23,8 mm

Gewicht: 3,62 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met wapenschild en geheven zwaard. In de afsnede een engelenhoofdje als muntteken voor Brussel.  Tekst: MAR·TH·D:G·R·JMP·G·HUN·BOH·R· Voluit: Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië in cartouche gelegen op een scheef geplaatst stokkenkruis, onderaan 1763. Tekst: ARCH·AUS·DUX ( 1763 ) BURG·BRAB·C·FL· Voluit : Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandria. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntteken:

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 781.241

Maria Theresia van Oostenrijk

Lit: Vanhoudt II 821 BS

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

 

Frankrijk: 20 francs 1824 ( A )

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: goud 900 / 1000

Diameter: 21 mm

Gewicht: 6,40 gr

Voorzijde: Hoofd van Louis XVIII rechts, haar vastgebonden met een lint dat achter het hoofd valt, onder de hals MICHAUT F. en paardenhoofd. Tekst: LOUIS XVIII ROI DE FRANCE.

Keerzijde: Centraal tussen 2 samengebonden lauriertakken een gekroond Frans wapenschild met aan beide zijden de waarde 20 / F. Onderaan een anker 1824 A

Randtektst: Î DOMINE SALVUM FAC REGEM

Ontwerper: August-François Michaut

Muntmeesterteken: anker ( Jean Pierre Collot 1821 – 1842 )

Muntteken: A

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 1.507.684

Lodewijk XVIII van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Stad Hamelen: Fürstengroschen, Zwölfer, 12 pfennig 1567

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Kerkgebouw (Münsterkerk Sint Bonifatius) met drie torens, de buitenste torens wat hoger en boven de middelste 67, voor 1567. In de poortopening een molensteen met molenijzer, het wapen van de stad. Tekst: MONETA.NOVA.QVERNH(amel); Nieuwe munt van Quernhameln.

Keerzijde: Dubbelkoppige gekroonde keizerlijke adelaar met rijksappel op de borst waarop 1Z, voor 12. Kroon, poten en staart onderbreken het omschrift. Tekst: MAXI D G IMPE.Maximiliaan keizer met gratie Gods.

Datum: 1567

Slagplaats: Hameln, Hamelin/Hamelen Nedersachsen, Duitsland

Keizer Maximiliaan II

Referentie

Lit: Adolph E Cahn, Versteigerungs Katalog No 55, Deutze Münzen und Medaillen, Frankfurt am Main, 1926, nr 1555

Gedetermineerd op facebook