Vertrags-schilling, schilling, 1/2 albus: 1503

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Hermann IV landgraaf van Hessen, aartsbisschop van Keulen, 1480 – 1508

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,1 gr

Voorzijde: Gevierendeeld wapenschild ( 1 en 4 Keulen, 2 Hessen en 3 Nidda ) met erboven een ster ( Zons ) omringd door drie wapenschildjes, linksboven Mainz, rechtsboven Trier en onderaan dat van Beieren. Tekst: * mO’ * h’M – An’ * AR’ – EPI’ * CO’; Munt van Herman aartsbisschop van Keulen.

wapen van Keulen wapen van hessen wapen van Nidda

Wapens van Keulen, Hessen en Nidda

wapen van Mainz  wapen van Trier  wapen van beieren

Wapens van Mainz, Trier en Beieren

Keerzijde: Sint Pieter ten halve lijve iets naar links kijkend, met in de rechter hand een grote sleutel naar buiten gericht en in de linker hand een kruisstaf, boven een gevierendeeld wapenschild met in 1 en 4 het wapen van Keulen, in 2 dat van Hessen en in 3 dat van Nidda. Tekst: * – S’ * PETR – VS * A’ * 150 – 3; Sint Pieter, anno 1503

wapen van Keulen  wapen van hessen  wapen van Nidda

Wapens van Keulen, Hessen en Nidda

Datum: 1503

Slagplaats: Zons

Herman IV van Hessen

Referentie

Lit: Schulten 1615; Noss 498; Cappe 1186

Gedetermineerd door rimidi

Heilighangertje: Wonderdadige Medaille eind 19e eeuw. Type II

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Afmetingen: 34 mm / 28 mm

Gewicht: 8,8 gr

Voorzijde: Centraal op een halve wereldbol staat Maria met aureool, gestrekte armen naar beneden met open handen waaruit stralenbundels komen, trappend op een slang. Tekst: O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ POUR NOUS / QUI AVONS RECOURS A VOUS ( de letters van de buitenste regel zijn iets groter dan die van de binnenste ). Onder de halve wereldbol 1830 ( het jaar van de verschijning )

Keerzijde: Een Latijns kruis dat op een lange balk rust, waaraan een grote letter M hangt. Onder de M twee vlammende harten waarvan het rechter doorboord wordt met een zwaard en het linker met een doornenkroon omgeven. Boven de hartjes 2 horizontale lijntjes. Onder de hartjes een klavertje Dit alles omgeven door twaalf 5-puntige sterren.

Opmerking: De vraag naar deze medailles was zo groot dat ze ook buiten Parijs werden geslagen, o.a. in Lyon, Toulouse, Marseille, Vannes en Bordeaux. Ze werden ook buiten Frankrijk vervaardigd, o.a. in Brussel, Luik, Kortrijk, Geneve, Turijn, Modena, Bolgna, Rome, Napels en Londen

Lit: jaarboek EGMP 1983

Gedetermineerd door Grot Marmot

Devotiemedaille: 19e eeuw

Gevonden door Marco Sanders

 

Materiaal: koper

Afmetingen: 22 mm / 19 mm

Gewicht: 1,9 gr

Voorzijde: In het midden staat de buste van Maria met de handen in bidhouding. Haar vlammend hart wordt doorboord door zeven zwaarden, drie langs haar rechterzijde en vier langs haar linkerzijde. Ze heeft een aureool en draagt een kapmantel. Tekst: MATER DOLOROSA ORA PRO NOBIS

Afbeeldingsresultaat voor OLV van de zeven smarten

Keerzijde: In het midden staat een gekruisigde Christus afgebeeld met gezicht naar links. Links onderaan neemt een geknielde vrouw het kruis vast met beide handen. Onder het kruis liggen rotsblokken. Tekst: IL EST MORT POUR NOUS

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Heilighangertje: Benedictus van Nursia 19e eeuw

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koperlegering

Diameter: 16 mm

Gewicht: 1,6 gr

Voorzijde: Sint Benedictus, in de rechterhand een kruis, in de linkerhand de Regel. Links van Benedictus een gebroken beker met hierboven in drie regels de tekst: CRVX S.PA TRIS, rechts een raaf die vergiftigd brood wegneemt met hierboven in drie regels de tekst: BEN EDIC TVS. Tekst: EIVS IN OBITV NRO PRAESENTIA MVNIAMVR ( EJUS IN OBITU NOSTRO PRE­SEN­TIA MUNIAMUR ) wat betekent: Dat wij bij onze dood door zijn aanwezigheid gesterkt mogen worden.

Afbeeldingsresultaat voor heilige benedictus

Keerzijde: Benedictuskruis. In de vier hoeken van het kruis: C.S.P.B.: Crux Sancti Patris Benedicti wat betekent:  Kruis van de heilige vader Benedictus. Boven het kruis: PAX wat betekent: vrede. Op het kruis, verticaal C.S.S.M.L.: Crux Sacra Sit Mihi Lux wat betekent: Dat het heilig kruis mijn licht zij. Op het kruis, horizontaal N.D.S.M.D.: Non Draco Sit Mihi Dux wat betekent: Dat de draak mij niet tot gids zij. Letters langs de rand: V.R.S.: Vade Retro Satana: Ga weg, Satan. N.S.M.V.: Numquam Suade Mihi Vana: Verleid mij nooit tot ijdel gedrag. S.M.Q.L.: Sunt Mala Quae Libas: Wat je wil is vergif. I.V.B.: Ipse Venena Bibas: Drink zelf je gif. Bovenaan PAX

benedictus

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Reizigers-penning/amulet St-Georgius/St-Joris: ca. 18e eeuw

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: zilver

Diameter: 31 mm

Gewicht: 7,7 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel gezeten op een steigerend paard, de H. St-Georgius in wapenuitrusting. In de rechterhand, een lans die de liggende draak doorboord in de bek. Tekst: S . GEORGIVS . EQVITVM . PATRONVS; St-George patroonheilige van ruiters.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een scene uit het evangelie van H. Marcus: De storm op het meer van Genesareth. Hoog op de golven dobbert een klein zeilbootje. Het zeil bol door de wind/storm. Rechts boven het schip een wolkenpartij die wind blaast richting het bootje. Op het schip een slapende en liggende Christus. Twee in paniek zijnde apostelen, die hem wakker proberen te maken. Tekst: IN TEMPESTATE SECURITAS; Veiligheid in de storm.

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Datering: z.j. ca. 18e eeuw.

St-Georgius of St-Joris, als patroonheilige van reizigers. Meer bepaald kruisvaarders, bedevaarders, militairen en scheepslui.

peter1.1.1-800 peter1.1.2-800

Referentie

Referentie

Lit: Minard-Van Hoorebeke, pag.130 nr.152. ( Foutief vermeld onder St-Jorisgilde van Brugge )

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Heilighangertje: 19e eeuw

Gevonden door Marc Swinnen

Materiaal: zilver

Diameter: 32 mm

Gewicht: 12,92 gr

Voorzijde: Maria van Lourdes. Tekst: O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ POUR NOUS;  O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons. Onderaan. L.PENIN / LYON

marc1.2

Afbeeldingsresultaat voor olv van lourdes

Keerzijde: Aloysius van Gonzaga. Tekst: + S.ALOYISI GONZAGA ORA PRO NOBIS; Aloysius van Gonzaga, bid voor ons.

Image illustrative de l’article Louis de Gonzague

Graveur: Ludovic Penin

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marc Swinnen en Grot Marmot