Merovingische denier met monogram A en S, niet toegewezen: ca. na 670 – 750.

Gevonden door William Posthouwer

Muntheer: Anoniem

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: A met er ter weerszijden een groep van (vijf) parels en een ring omgeven door (elf) parels onderaan met nog twee extra parels aan de voet van elk been van de A. Tekst: –

Keerzijde: Spiegelverkeerde S met een parel in de krullen, rechts een T getopt met drie parels in driehoek geplaatst (en links een platliggende H (of I ?) tussen twee parels?). Tekst: –

Datum: z.j. ca. na 670 – 750

Slagplaats: niet gekend

Opmerking: Vondsten onder meer in Kémexhe en Eisden (Tongeren), hier en daar kleine verschillen…

william2william 2.1

Muntvondst Eisden

william2william2.1

Muntvondst Kémexhe

william1

Veiling Jean Elsen 14.09.2013,  118,  lot 539

william1-800

Depeyrot

Lit: Prou 2789; Belfort 5692; Depeyrot, p 171, 27; MEC  I, 624

Gedetermineerd door rimidi

 

Imitatieknoop: Oklahoma 20ste eeuw

Gevonden door Kristof van Mele

Materiaal: koperlegering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Imitatie van het Zegel van Oklahoma.

Opmerking: Foute spelling. GREAT SEAL OF THE STATE OF ‘ OKLANDMA ‘ 1807 i.p.v. GREAT SEAL OF THE STATE OF OKLAHOMA 1907

oklahoma-800

Zegel van Oklahoma

Centraal een vijfpuntige ster met in de vijf punten van  de symbolen van de vijf Indianenstammen: Cherokee, Chickasaw, Chotaw, Creek en Seminole. In de linkerbovenhoek van de ster het symbool van de Cherokee Natie; een zeven puntige ster die de zeven oude clans van de stam vertegenwoordigen omringt door een groene krans van eikenbladeren, het voorkomende hout uit hun leefgebied wat gebruikt werd om hun eeuwig heilige vuur brandend te houden. Het geheel symbool van kracht en het eeuwige leven. In de top van de ster het symbool van de Chickasaw Natie bestaande uit een Indiaanse krijger in vol ornaat, met twee pijlen in zijn rechterhand en een lange boog in zijn linker hand. Over zijn schouder een schild. Het symboliseert het “Huis van de Strijders”. Rechtsboven in de punt van de ster het symbool van de Choctaw Natie. Het bestaat uit een  niet gespannen boog met drie pijlen en pijpbijl. De pijpbijl werd ceremonieel gerookt en doorgegeven in de raad bij belangrijke vergaderingen. Hoewel ze bekend staan als een vreedzaam volk, waren het felle verdedigers van hun land en huizen. De niet gespannen boog vertegenwoordigd het steeds gereed staan voor verdediging, maar ook voor vrede. De drie pijlen voor de drie grote leiders. Linksonder in de punt van de ster het symbool van de Muscogee natie. het bestaat uit een schoof van tarwe en een ploeg. Ze werden gekozen als symbolen voor de moderne agro-industrie. Het geheel verwijst naar de welvaart door de landbouw van deze stam. Rechtsonder in de punt van de ster een gevederde indiaan in een kano peddelend over een meer naar een handelspost met zijn goederen. Een symbool van vrede en overvloed. Midden in de ster in een groene krans van olijftakken een pionier boer en een inheemse inwoner die elkaars handen schudden met op de achtergrond de stralen van de zon. Tussen de beide figuren het symbool voor gerechtigheid voor beide soorten inwoners. Tussen de kruising van de olijftakken de Hoorn des Overvloeds. Rond de centrale ster zijn 45 kleine sterren afgebeeld, voorstellende de 45 staten van de V.S. en de grote ster de staat zelf als 46e staat. het motto van de staat is; “Labor Omnia Vincit” (“Arbeid overwint alles”). Het zegel werd in 1907 gepresenteerd en in 1957 officieel aangenomen.

Keerzijde: bevestiging nog aanwezig

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts