Frankrijk: Bourgeois fort ca. 1311 – 1314

Gevonden door Robin Verbeek

Muntheer: Philippe IV le Bel, koning van Frankrijk, 1285 – 1314

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Latijns kruis getopt bovenaan en aan de zijarmen met holle drieblaadjes, een ring in het midden en een parel op de onderste arm als versiering, het kruis onderbreekt het omschrift onderaan. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ PhILIP – PVS REX

Keerzijde: In het veld FOR – TIS in twee lijnen getopt door een kroon die het omschrift bovenaan onderbreekt. Tekst: BVRGENSIS

Datum: z.j. ca. 1311 – 1314

Slagplaats: ? Frankrijk

robin1.2-800

Filips IV van Frankrijk

Referentie

Lit: Duplessy 231; Ciani 221; Lafaurie 236

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi

België: 10 centimes 1862

Gevonden door Rudy Collaer

Materiaal: koper / nikkel

Diameter: 21 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Binnen een lijncirkel, een klimmende leeuw naar links op een geruite achtergrond, daaronder de graveursnaam in een cartouche. Het jaartal staat onderaan. Tekst: *L’UNION FAIT LA FORCE *

Keerzijde: Binnen een lijncirkel op een geruite achtergrond: 10, daaronder in een cartouche CENTIMES, daaronder een vijfpuntige ster. Tekst LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES *

Graveur: Joseph-Pierre Braemt

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 15.129.027

In omloop van: 20 – 12 – 1860 tot 30 – 06 – 1906

Leopold I van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-32

Gedetermineerd door Eric Aerts

België: ¼ franc 1843, type gelauwerd

Gevonden door Jerry Van de Vel

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 15 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,25 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van de koning naar links. In de halsafsnede staat de graveursnaam op twee lijnen: BRAEMT / F.. Tekst: LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES

Keerzijde: Binnen een eikenkrans staat in vier regels: ¼ / FRANC /  1843 / ★

Graveur: Joseph-Pierre Braemt

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 8.000

In omloop van: 05  -06 – 1832 tot 30 – 12 – 1852

Leopold I van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-51

Gedetermineerd door Eric Aerts

Medallionsluiting: 15e eeuw

Gevonden door Rudy Collaer

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 37 mm / 70 mm

Gewicht: 20 gr

Medallionsluiting met lijngravering en gotische minuskels op de bovenplaat.

Lit: Gezocht en Gevonden 9.5.3

Gedetermineerd op facebook

 

Musketbeslag

Gevonden door Niels Clygnet

niels1 niels1.1

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 17 mm / 38 mm

Gewicht: ?

niels1.2

Referentie

Gedetermineerd door Topvondsten Gerard

Kalenderpenning: aandenken wereldtentoonstelling Brussel 1897

Gevonden door Christophe Derycker

Materiaal: aluminium

Diameter: 38 mm

Gewicht: 5,6 gr

Voorzijde: Afbeelding van de ingang van de tentoonstelling met vooraan de tuinen en een fontein met erboven tussen twee versieringen het jaartal 1897. Tekst: BRUXELLES EXPOSITION

Keerzijde: Centraal het jaartal 1897 door een parelcirkel omgeven. Vanaf deze middencirkel is de penning verdeeld in zeven parten, gescheiden met een parellijn, waarin telkens per maand de kalender weergegeven is, de maanden waarvan de data op dezelfde dagen vallen zijn samen vermeld

brussel

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Knoop: Garde civique ( burgerwacht ) 19e eeuw- 20ste eeuw

Gevonden door Rudy Collaer

Materiaal: koperlegering

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar rechts. Tekst: GARDE CIVIQUE DE LA BELGIQUE

De Garde civique werd opgericht in 1830. Er werden spontaan door de burgerij milities opgericht in een aantal steden, met de bedoeling de orde te handhaven, ongeregeldheden en plunderingen te verhinderen en ook voor sommigen onder hen, mee op te trekken tegen Nederland. In oktober 1830 besliste het Voorlopig Bewind de spontaan gestichte milities te erkennen en samen te voegen onder militaire leiding, om er een supplementair embryo van een Belgisch leger van te maken. De Burgerwacht was georganiseerd op gemeentelijk niveau, oorspronkelijk in de gemeenten met meer dan 30.000 inwoners. Zij was samengesteld uit burgers tussen 21 en 50 jaar, vooral jonge vrijgezellen en kinderloze weduwnaars, die geen deel uitmaakten van het leger. Afwijkingen en vrijstellingen konden worden toegestaan bij ziekten, misvormingen, verminkingen en de noodzaak om voor een gezin te zorgen. De missie van de militie luidde als volgt: de gehoorzaamheid aan de wetten behouden, de openbare orde en rust handhaven of herstellenhet waarborgen van de onafhankelijkheid van België en de integriteit van zijn grondgebiedDe burgerwacht bestond uit compagnieën met aan het hoofd een kapitein en verdeeld in drie bans. De eerste ban speelde een rol op nationaal niveau en was vooral bedoeld om de onschendbaarheid van het territorium te doen eerbiedigen. De tweede ban stond het leger bij, “zonder evenwel de provincie te verlaten”. De derde ban bleef steeds ter plaats en zou niet te velde gaan. De standaarddienst bestond in het wacht optrekken en patrouilles uitvoeren voor de beveiliging van personen, het behoud van eigendommen en het handhaven van de openbare orde. Bij de aanvang van de vijandelijkheden in 1914 had de Burgerwacht zijn beste tijd gehad en betekende niet veel meer. Toch werden de ongeveer 45.000 leden die er op papier nog deel van uitmaakten, onder de wapens geroepen. Het was de bedoeling dat ze voor de handhaving van de orde zouden zorgen. De Duitsers beschouwden die troepen echter niet als militairen, maar als vrijschutters, die zonder meer konden worden doodgeschoten. In de meeste steden verdwenen de burgerwachten dan ook geruisloos. Enkele korpsen uit Luik, Brussel en Oost-Vlaanderen volgden het leger naar de IJzer en namen deel aan sommige militaire operaties. Op 13 oktober 1914 werden ze definitief naar huis gestuurd. Op 17 juni 1920 plaatste een Koninklijk Besluit alle eenheden van de Burgerwacht op non-actief.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

Engeland: long cross penny ca. 1307 – 1309

Gevonden door Christophe Derycker

Muntheer: Edward I koning van Engeland, 1272 – 1307/ Edward II koning van Engeland 1307 – 1327

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ EDWA’ R’ ANGL’ DNS’ hYB’

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels: CIVI – TAS – LON – DON.

Datum: z.j. ca. 1307 – 1309

Slagplaats: Londen

Eduard I van Engeland

Eduard II van Engeland

Lit: Class 10cf3, Spink 1412; North 1042/1-2

Gedetermineerd door rimidi

%d bloggers liken dit: