Frankrijk: 2 francs 1826 ( I )

Gevonden door Matthias Mertens

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 27 mm

Gewicht: 9,9 gr

Voorzijde: Hoofd naar links. Tekst: CHARLES X ROI DE FRANCE. Onder de halsafsnede: MICHAUT. ( T in Cursief onder Michaut )

Keerzijde: Tussen twee samengebonden lauriertakken een gekroond Frans wapenschild met aan beide zijden de denominatie 2 / F Onderaan tussen het muntmeesterteken en het muntteken het jaartal 1826

Randtekst: ( lelie ) DOMINE SALVUM FAC REGEM

Ontwerper: Auguste – François  Michaut

Muntmeesterteken: Verticaal gevouwen handen ( Jean Parent 1823 – 1835 )

Muntteken: I

Slagplaats: Limoges

Slagaantal: 32.329

Karel X van Frankrijk

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Namen: dubbele mijt ca. 1391 – 1418

Gevonden door Philip De Busscher

Muntheer: Willem II, markgraaf van Namen, 1391-1418

Materiaal: biljoen

Diameter: 19 – 21 mm

Gewicht: 0,94 gr

Voorzijde: In het veld  de letters nAm getopt door een boogvormig afkortingsteken. Tekst niet te lezen, variant van: ✠ GVILLELMVS : COMES of ✠ MOnETA: nAMVRCEn ? wegens muntheer op keerzijde.

Keerzijde: Kort gelelied kruis. Tekst: ✠ GVILLELMVS : COm : nAMV of variant.

Datum: z.j. ca. 1391-1418

Slagplaats: Namen

kris1.1-800

Willem II van Namen

Lit: De Mey Namen 242var; Vanhoudt atlas G 2297var; Chalon 183var.

Gedetermineerd door rimidi