Crucifix: 19e eeuw – 20ste eeuw

Gevonden door Bruno Tielemans

bruno3.1 bruno3

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 21 mm / 37 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Jezuc Christus aan het kruis met zijn hoofd in een stralenkrans, met boven hem de perkamentrol met INRI op en onderaan een doodshoofd met gekruiste beenderen. Deze laatste symboliseerd de vergankelijk van het leven of de schedel van Adam (verschillende meningen die nog altijd voor discussie zorgen).

Keerzijde: Afbeeldingen van de Arma Christi of ook genoemd de passiewerktuigen. Zo zie je o.a. de ladder, speer, stok met spons, hamer, nagels, tang.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Luik: obool ca. 1247 – 1274

Gevonden door Mario Raeymaekers

Muntheer: Hendrik van Gelder, Prinsbisschop van Luik, 1247-1274

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,40 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de bisschop frontaal met een kromstaf naar  binnen gekeerd in de rechter hand en in de linker hand een geheven evangelie. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: Gaande adelaar naar links, voor de adelaar een kruisje. Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 1247-1274

Slagplaats: Luik

mario-800

Hendrik van Gelder

Referentie

Lit: Vanhoudt atlas G 898; Dengis 487

Gedetermineerd door Mario Raeymaekers en rimidi

Denier: type imitatie denier tournois ca. 1337 – 1391

Gevonden door Mario Raeymaekers

Muntheer: Willem I de Rijke (van Namen), markgraaf van Namen, 1337-1391

Materiaal: biljoen

Diameter: 19 mm

Gewicht: 0,95 gr

Voorzijde: In een imitatie van een tours kasteel. Tekst: ✠ GVILELMVS COMES.

Keerzijde: Kort gevoet kruis. Tekst: ✠ MOnETA • nAMVRC’.

Datum: z.j. ca. 1337-1391

Slagplaats: Namen

mario-800

Willem I van Namen

Lit: De Mey Namen 163; Vanhoudt atlas G 2235; Chalon 121.

Gedetermineerd door rimidi

Bakenlood: Wapen prins Willem V (4 stuiver) 1786

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: lood

Diameter: 22 mm

Gewicht: 8,68 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel het gekroond wapenschild van Prins Willem V.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel in drie regels: L G ( Liesche of Adelijse Gors ), centraal het jaartal 1786, onder het jaartal 4 ( Vier Stuiver ).

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Rekenpenning Neurenberg, Franse stijl, “Lodewijk XV”, Michael Leykauff, ca. 1724-1768.

Gevonden door Robbe De Bruyn

Materiaal: koperlegering

Diameter: 19,5 mm

Gewicht: 0,95 gr

Voorzijde: Buste van de vorst met diadeem naar rechts. Tekst: LVD . XV . D . G . FR . ET . REX .

Keerzijde: Gekroond paar verstrengelde gotische letters L met drie lelies in het veld. Tekst: MICHAEL . LEIKAUVFF . RECH . PF

robbe-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 522, No. 1858 variant.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Frankrijk: Gros Tournois a l’O long 1290 – 1295

Gevonden door Patrick Buelens

Muntheer: Philippe IV le Bel koning van Frankrijk, 1285 – 1314

Materiaal: zilver

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Gevoet kruis in een dubbele band met omschrift. Tekst buitenbaan: ✠ BNDICTV : SIT : NOmЄ : DNI : nRI : DЄI : IhV : XPI; interpunctie door drie parels boven elkaar; Gezegend zij de naam van onze Heer Jezus Christus. Teskt in de binnenbaan, tussen de buitenbaan en een parelcirkel: ✠ PhILIPPVS REX; Philips koning.

Keerzijde: Het gestileerde tourse kasteel getopt door een kruis dat het omschrift onderbreekt op 12 uur, daar rond het omschrift, dit alles omgeven door een sierrand tussen twee geparelde cirkels. De sierrand bestaat uit twaalf halve dubbele cirkelbogen, die elkaar deels overlappen, met in elk een lelie. Tekst:  TVRONVS CIVIS*; Stad Tours. Betekenis “*” niet gekend.

Datum: z.j. 1290-1295.

Slagplaats: Frankrijk

patrick-800

 

( “L” (PhILIPPVS) hier eindigend op een lelie, maar wel met ster op eind van keerzijde omschrift)

Filips IV van Frankrijk

Referentie

Lit: J Duplessy 214; Lafaurie 218; Colin Martin 37

Gedetermineerd door rimidi

Luik: gigot of 12 sols 1614

Gevonden door Rudy Collaer

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Zonder waardeaanduiding aan weerszijden van het wapen. Tekst: FERDINAN. ELEC. COL. EP. LE. (of variant). Voluit: Ferdinandus electus Colonia episcopus Leodiensis, wat betekent: Ferdinandus, elect van Keulen, bisschop van Luik.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat

Wapens van Palatinat en Beieren 

Keerzijde: Het perron van Luik omgeven door drie wapenschildjes met daar boven een grote kroon. Links het wapen van Franchimont, rechts het wapen van Horne en onder een wapenschild met het wapen van het Duitse rijk. Zonder  jaartal (1614). Tekst: (Kruis) MAR. FRANCHI. COMES. HORNE. Z (of variant). Voluit: marchionis Franchimontis comes de Hornensis, wat betekent: markies van Franchimont, graaf van Horne.

Afbeeldingsresultaat voor perron van Luik

Perron van Luik

duitse rijk

Wapens van Franchimont, Horne en het Duitse Rijk

Datum: z.j. ( 1614 )

Slagplaats: Luik

Ferdinand van Beieren

Lit: Vanhoudt G 1276;  de Chestret 614 – Dengis 1049

Gedetermineerd door Eric Aerts