Stad Rijsel: maille ca. 1220 – 1253 ( 3e periode )

Gevonden door Nick Lauwers

Muntheer: Stad Lille (Rijsel) onder graafschap  Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: Een lelie in een dubbele parelcirkel. Tussen de parelcirkels  vier sterren en vier ringen alternerend.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel het omschrift. Een lang en sterk gevoet kruis, met in elk kwartier een parel, het omschrift onderbrekend. Tekst :  L / ster / I / ster

Datum: z.j. ca. 1220-1253 (3e periode)

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

nick

Lille onder het Graafschap Vlaanderen

Referentie

Lit:  Ghyssens n°331; Les mailles de Flandre M 363

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: dix centimes 1857 ( A )

Gevonden door Rudy Collaer

Materiaal: brons

Diameter: 30 mm

Gewicht: 8 gr

Voorzijde: Buste naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR BARRE 1857

Keerzijde: Keizerlijke adelaar. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS ★ DIX CENTIMES ★ A

Ontwerper: Jean-Jacques Barre

Muntmeesterteken: anchor Engraver Markanker ( Albert – Desiré 1855 – 1879 )

Muntteken: A

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 2.902.500

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Gelderland: pijl- of bezemstuiver 1640

Gevonden door Eric VandenKerchove

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: ?

Gewicht:?

Voorzijde: Binnen een laurierkrans  een pijlenbundel met aan beide zijden 1 / S

Keerzijde: Binnen een laurierkrans in vier regels de tekst ⚜ / GEL / RIA / 1640

Muntmeesterteken: ⚜

Muntmeester: Johan Wijntgens 1635 – 1651

Slagplaats: Harderwijk

De zeven pijlen symboliseren de zeven provincies. De arme bevolking die ongeletterd was zag dit als een bezem. Vandaar de benaming ” pijl of bezemstuiver “.

Opmerking: Johan Wijntgens werd op last van de Staten-Generaal in hechtenis genomen omdat hij in 1640 en 1642 zonder vergunning van de Staten-Generaal Gelderse bezemstuivers had aangemunt. Ook in 1643 of 1644 had hij ze aangemunt met het jaartal 1640. Johan Wijntgens werd naar den Haag gevoerd maar wordt kort daarna uitgeleverd aan de Staten van Gelderland. Deze doen echter niets om hem te straffen en hij blijft gewoon in functie als muntmeester. Waarschijnlijk waren de stuivertjes met medeweten van de Staten van Gelderland geslagen en namen zij de muntmeester in bescherming.

Referentie

Referentie

Referentie

Lit: Zonnebloem deel 2 p. 18-19

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nederland: 10 cent 1825 ( U )

Gevonden door Luc Wijnants

Materiaal: zilver 569 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 18 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,692 gr

Voorzijde: Gekroonde letter W tussen het jaartal 18 / 25

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen 10 en de letter C.

Muntmeesterteken: brandende fakkel ( Y.D.C Suermondt 1818 – 1838 )

Muntteken: Mercuriusstaf

Slaplaats: Utrecht

Slagaantal: 972.400

Bovendien zijn van die jaren ook nog munten geslagen, waarvan niet meer te achterhalen is, op welk jaartal deze betrekking hebben. Het betreft de 10 cent Willem I 1825B met de 10 cent Willem I 1826B waarvan de oplage samen 250.000 is. De exacte verdeling is onbekend.

Willem I der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts