Provincie Utrecht: 1 gulden 1793

Gevonden door Rudi van Bever

Materiaal: zilver 920 / 1000

Diameter: 31 mm

Gewicht: 10 gr

Voorzijde: Gekroond generaliteitswapen tussen de denominatie 1 / G Tekst: MO:ARG:ORD:FO/ED:BELG:TRA·

Keerzijde: Pallas Athene ( Nederlandse maagd ) met in de rechterhand vrijhoedshoed op een speer ( mt rechts langs de vrijhoedhoed ), linkerhand leunend op een bijbel op altaar.  Tekst: HAC NITIMVR HANC TVEMVR in de afsnede het jaartal

Muntmeester: J.S. van Naamen ( 1782 – 1797 )

Muntteken: Stadswapen van Utrecht

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 130.000

Referentie

Lit: Purmer UT 73; V 111.2; D 1182

Gedetermineerd door Eric Aerts

Stad Arras: maille ca. 1140 – 1180

Gevonden door Dirk Michiels

dirk1.1 dirk1

Muntheer: Stad Arras onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,32 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel vier ringetjes evenredig verdeeld. In het veld twee lelies naar elkaar toegekeerd met het middelste bloemblad gemeenschappelijk, erboven een ster, eronder een maansikkel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel  het omschrift. In het veld een kort sterk gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een parel en in het tweede en derde kwartier een maansikkel. Parels en maansikkels verbonden met het midden van het kruis. Tekst: ✠ SIMON 

Monetarius: Simon

Datum: z.j. ca. 1140-1180

Slagplaats: Arras

Opmerking: wegens staat keerzijde en/of foto’s niet exacter determineerbaar.

dirk1.2

Referentie

Lit: J Ghyssens 108

Gedetermineerd door rimidi

Leuven: sterling ca. 1330 – 1337

Gevonden door Joery Tackaert

Muntheer: Jan III hertog van Brabant, 1312 – 1355

Materiaal: zilver

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1,15 gr

Voorzijde: Gevierendeeld wapenschild van Brabant (enkele staart) en Limburg (dubbele staart), in de uithoeken het omschrift. Tekst: DVX / BRAB / AnTIE

Keerzijde: Een kort gelelied dubbel kruis met daar rond het omschrift. Tekst: ✠ MOnETA : LOVAnIES

joery1.2-800

Jan III van Brabant

Lit: Vanhoudt G 256; De Witte 349; Crab LX; De Mey Brab 193

Gedetermineerd door rimidi