Antoninianus: Gordianus III 240 n.Chr.

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2,7 gr

Voorzijde: Gedrapeerde buste met stralenkroon naar rechts. Tekst: IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG

Keerzijde: Virtus in militaire kleding met speer en tak, hiervoor een schild op de grond. Tekst: VIRTVS AVG

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 39; Sear (1988) 2466; RSC 383

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Stad Rijsel: maille ca. 1180-1220

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel een driehoek met op de uiteinden een ring met middenstip, tussen de zijden van de driehoek en de binnenste parelcirkel telkens een lelie naar binnen gericht. In het midden van de driehoek een parel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel, doorbroken door een lang gevoet kruis het omschrift L – I – L – A, Lille. In de binnenste kwartieren telkens een parel.

Datum: z.j. ca. 1180-1220

Slagplaats: Lille ( Rijsel )

Lille onder het Graafschap Vlaanderen

Referentie

Lit: J Ghyssens 266

Gedetermineerd door rimidi

Engeland: halfgroat “mule Rosette/Mascle(Vz) – pinecone/Mascle(Kz) issue” ca. 1431 – 1433

Gevonden door Robin Puylaert

Muntheer: Henry VI, koning van Engeland, eerste regeerperiode, 1422-1461

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,55 gr; uitgifte: 1,944 gr

Voorzijde: Aanziende buste van de gekroonde koning in een dubbele negenpas met op de binnenhoeken telkens een drieblad behalve ter hoogte van de kroon. Tekst tussen parelcirkels: ✠ hEnRIC’*DI’* GRA’* REX ruit AnGL’ * Z*F; * = rozet

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat beide omschriften onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst buitenbaan tussen parelcirkels: ✠ POSVI pijnappel/ DEVm x A / DIVTOR / E x mEVm.  Tekst binnenbaan tussen parelcirkel: CIVI / TAS / ruit LOn / DOn pijnappel

Datum: z.j. ca. 1431-1433

Slagplaats: Tower Londen

Hendrik VI van Engeland

Referentie

Lit: Spink 1861/1876; North 1447-1462 

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi