Maille ?: ca. 1170 – 1180

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, 1168-1191

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,3 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een kasteel/stadspoort met puntdak getopt met een parel. In het midden een grote ster boven twee ringetjes. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kort gevoet kruis met in elk kwartier een parel met een recht steeltje verbonden met het midden van het kruis. Tekst tussen twee parelcirkels: P C P C P C P C; wat zou staan voor Philippus Comes.

Datum: z.j. ca. 1170-1180

Slagplaats: niet gekend, Dendermonde ?

Opmerking: Toewijzing door Victor Tourneur aan Dendermonde, bewijsvoering is te zwak voor de meeste numismaten om dit te volgen. ( A Haeck, EGMP 2001, p. 34 ).

Filips van de Elzas

Lit: Vanhoudt atlas G 2521; A Haeck Vl 308; Ghyssens 154.

Gedetermineerd door rimidi

Keulen: Pfennig, denar. (Hävernick 5de type) ca. 1190 – 1191

Gevonden door Bart Braibant

peter p1.2

Muntheer: Philipp von Heinsberg, aartsbisschop van Keulen, 1167 -1191 

Materiaal: zilver

Diameter: 18,5 mm

Gewicht: 1,27 gr

Voorzijde: In een onderaan onderbroken parelcirkel de aartsbisschop met mijter frontaal, gezeten in een vouwstoel met dierenkoppen als armsteunen, met in de rechter hand een kromstaf naar binnen gekeerd en in zijn linker hand een bijbel. Op zijn kazuifel dikke knopen. Tekst: In principe ✠ PHILIPPS A(RCHIE)PC of variant.

Keerzijde: In een parelcirkel een ommuring met middenpoort en met daarachter een religieus gebouw met brede middentoren en twee smallere zijtorens met koepels. Tekst: In principe ✠ SANCTA COLONIA of variant.

Datum: z.j. ca. 1190 – 1191

Slagplaats: Keulen

peter1-800

Opmerking: wegens de staat is een exacte determinatie niet mogelijk.

Opzettelijke behameringen!!!

Filips I van Heinsberg

Lit: Hävernick 573 t e m 581

Gedetermineerd door rimidi

 

Stad Ieper: maille ca. 1180 – 1220

Gevonden door Bart Maertens

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: In een parelcirkel twee driehoeken kruiselings gelegen, de uiteinden van een van hen telkens eindigend in een gepunte ring, de andere telkens eindigend op een lelie tussen twee parels. In het midden van de driehoeken een parel/rozet(?), zes ringen verspreid tussen de toppen van de driehoeken(onder de parels). Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel de letters I P R A, omschrift onderbroken door een lang gevoet kruis. In het eerste en vierde kwartier een parel, in het tweede en derde kwartier een ring. IPRA staat voor Ieper.

Datum: z. j. ca. 1180-1220

Slagplaats: Ieper

Lit: J Ghyssens 2141; Les Mailles  M 879.

Gedetermineerd door rimidi

Luik: denier ca. 1196

Gevonden door Bart Braibant

Muntheer: Albert van Kuik (Albert de Cuyck), prinsbisschop van Luik, 1195-1200

Materiaal: zilver

Diameter: 15,1 mm

Gewicht: 0,79 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de prinsbisschop fontaal, een kromstaf naar binnen gekeerd in de linker hand en met de rechter hand zegenend. Tekt: ALB / E / P-S

Keerzijde: Een religieus gebouw tussen twee torens. Boven het dak een dalende vogel met de kop tussen twee ringen. Ter weerszijden van de torens twee ringen. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1196

Slagplaats: Luik

Albert van Cuyck

Lit: Vanhoudt atlas G 832; Dengis 397

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers en rimidi

 

Kruisje: 12e eeuw – 17e eeuw

Gevonden door Jenny Desmedt

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 30 mm / 40 mm

Gewicht: ?

Latijns kruis met invloeden van het Ulrichskruis en het kruis van de kruisvaarders. Maar de perkamentrol met INRI op, geeft een +/- benadering van de ouderdom, zijnde ergens tussen 12e en 17e eeuw, maar is een vermoedelijke datering

Gedetermineerd door Grot Marmot

Stad Ieper: maille ca. 1180 – 1220

Gevonden door Mathieu Vens

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Diameter: 10,5 mm

Gewicht: 0,35 gr

Voorzijde: In een parelcirkel twee driehoeken kruiselings gelegen, de uiteinden van een van hen telkens eindigend in een gepunte ring(?), de andere telkens eindigend op een lelie tussen twee parels. In het midden van de driehoeken een parel(?), zes ringen verspreid tussen de toppen van de driehoeken(onder de parels). Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel de letters I P R A, omschrift onderbroken door een lang gevoet kruis. In het eerste en vierde kwartier een parel(?), in het tweede en derde kwartier een ring(?). IPRA staat voor Ieper.

Datum: z.j. ca. 1180-1220

Slagplaats: Ieper

Opmerking: Wegens de staat van de munt is een exacte determinatie onmogelijk.

Lit: J Ghyssens 2141; Les Mailles  M 879.

Gedetermineerd door rimidi

Engeland: Voided short cross penny class 3ab2 / 4a en 4a* ca. 1190 – 1200

Gevonden door Tom Devos

Muntheer: Richard I of John Lackland, koningen van Engeland, 1189-1216 op naam van Henry II

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Gekroonde buste frontaal met scepter in rechter hand, hand en scepter onderbreken het omschrift. Tekst: hENRICVS R – EX (beginnend ca 11 uur)

Keerzijde: Kort dubbel kruis met parels aan de uiteinden, in elk kwartier vier gegroepeerde parels. Tekst: ✠ WILLELM•ON•WIN.

Muntmeester: Willelm

Datum: z.j. ca. 1190-1200

Slagplaats: Winchester

Lit: Spink 1347-1348A/B; North 967-968/1; voorbeeld: https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1902-1204-1071

Gedetermineerd door rimidi