Muntgewicht voor een Mouton d’or: 14e eeuw – begin 15e eeuw

Gevonden door Paul Blomme

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 13 mm / 15 mm

Gewicht: 4,4 gr

Tijdens het bewind van Jean II wordt in 1355 de Franse Mouton d’or geïntroduceerd. Spoedig verschijnen er navolgingen van deze geliefde munt in tal van gewesten. Onder andere in Vlaanderen, Brabant en Holland., met dezelfde massa als het Franse origineel. Met het muntgewicht konden deze dus ook nagewogen worden. Deze munten bleven erg lang in omloop. Het muntgewicht kan dus uit de 14e eeuw zijn maar begin 15e eeuw is ook niet uit te sluiten.

2 voorbeelden van bijbehorende munten

Opmerking: De vijl sporen nog aanwezig om het op de juiste massa te brengen (justeren) zijn heel goed zichtbaar.

Gedetermineerd door Bruno Janson

 

Knikfibula: eerste helft 1ste eeuw

Gevonden door Kiss Imre

Materiaal: brons

Lengte: 70 mm

Gewicht: 13,1 gr

Fibula met bovendraadse constructie bestaande uit 6 of 8 windingen van de spiraal alsmede een veerhaak en steunplaten, een halfrond gebogen beugeldeel dat vanaf een beugelkop met een knik overgaat in de voet, die lang uitloopt.

Lit: Fibulae uit de Lage Landen blz. 63-66 en blz. 528 – 530

Gedetermineerd door Kiss Imre