Hollandse penning. Type B met pothelm en short cross: ca. 1213 – 1222

Gevonden door Axel Vroling

Muntheer: Willem I van Holland, 1203-1222 als graaf, 1213-1222.

Materiaal: zilver

Diameter: 13 mm

Gewicht: 0,47 gr ( rand uitgebroken )

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts met maliënkolder en pothelm versierd met drie andrieskruisjes en erboven een gepunte ring. Een geheven zwaard achter het hoofd. Tekst tussen parelcirkels: WILLEM.

Keerzijde: Een kort dubbellijnig kruis waarvan de armen eindigen op bolletjes, in elk kwartier een andrieskruisje. Tekst tussen parelcirkels: x HOLLANDIA.

Datum: z.j. ca. 1213-1222

Slagplaats: Dordrecht ?

Willem I van Holland

Lit: JJ Grolle, 8.2.1B4a; C van Hengel, C 11-1; van der Chijs 36.7

Gedetermineerd door rimidi

Aalst: halve groot ( emissie n.n.t.b. ) ca. 1331 – 1334

Gevonden door Axel Vroling

Muntheer: Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, 1322-1346.

Materiaal: zilver 819 / 1000

Diameter: 22 mm

Gewicht: 1,12 gr; uitgifte: 2,13 gr

Voorzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt, in de kwartieren 1 en 4 een adelaar met gespreide vleugels kijkend naar links, in de kwartieren 2 en 3 een klimmend leeuwtje naar links. Tekst tussen parelcirkels: LVDO / VIC : C / OMES / FLAD’. De A heeft een dwarsstreepje.

Keerzijde: Klimmende leeuw naar links in een dubbele zespas. Tekst tussen parelcirkels: ✠ MOnETA : ALOSTEnSIS; Munt van Aalst. De A heeft een dwarsstreepje.

Datum: z.j. ca. 1331-1334

Slagplaats: Aalst

Lodewijk II van Nevers

Lit: Haeck, JEGMP 1985, B12; J-C Martiny AA 5; Vanhoudt atlas G 2570

Gedetermineerd door Eric Aerts en rimidi

Maille ?: ca. 1170 – 1180

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, 1168-1191

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,3 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een kasteel/stadspoort met puntdak getopt met een parel. In het midden een grote ster boven twee ringetjes. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kort gevoet kruis met in elk kwartier een parel met een recht steeltje verbonden met het midden van het kruis. Tekst tussen twee parelcirkels: P C P C P C P C; wat zou staan voor Philippus Comes.

Datum: z.j. ca. 1170-1180

Slagplaats: niet gekend, Dendermonde ?

Opmerking: Toewijzing door Victor Tourneur aan Dendermonde, bewijsvoering is te zwak voor de meeste numismaten om dit te volgen. ( A Haeck, EGMP 2001, p. 34 ).

Filips van de Elzas

Lit: Vanhoudt atlas G 2521; A Haeck Vl 308; Ghyssens 154.

Gedetermineerd door rimidi