Brussel of s’Hertogenbosch: halve stuiver 1617

Gevonden door Ary van Waart

Materiaal: biljoen 219 / 1000

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,99 gr

Voorzijde: Lang gevoet opengewerkt en versierd kruis, met in het midden Æ, een versierde vierpas en het omschrift onderbrekend. Tekst: ALBER / TVS.ET / ELISA / BET.D:G

Keerzijde: Wapenschild van de aartshertogen in het veld. Tekst: mt ( engelenhoofdje/boompje ) ARCHID.AVST.DVC.BVRG.BR.Z.1617

Jaartal: 1617

Slagplaats: Brussel of ’s Hertogenbosch

Albrecht en Isabella

Lit: Van Gelder Hoc 317-3a/-4; Vanhoudt atlas I 418; Vanhoudt new 626.BS/SH

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers en rimidi

 

Frankrijk: liard de cuivre ( I ) 1656

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,68 gr

Voorzijde: Gekroonde en gedrapeerde buste met kuras bedekt, naar rechts. Tekst: ·L·XIIII·ROY·DE·FR·ET·DE·NA·1656·

Keerzijde: In drie regels boven drie fleurs de lis in positie 2 – 1 met hiertussen het muntteken. Tekst: ·LIARD· / ·DE· / ·FRANCE·

Graveur: Jean Warin

Muntteken: I

Slagplaats: Limoges

Slagaantal: 23.704.320

Lodewijk XIV van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers