Engeland: Long cross penny, local dies ca. 1314 – ca. 1317

Gevonden door Axel Vroling

Muntheer: Edward II, koning van Engeland, 1307-1327

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,21 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in vooraanzicht van de koning, ronde ogen, een parel in de nek. Tekst: ✠ EDWA R ANGL DNS HYB 

Keerzijde: Een lang gevoet kruis dat de binnenste parelcirkel onderbreekt, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst tussen twee parelcirkels: VILL- A BE-REV-VICI 

Datum: z.j. ca. 1314 – c.1317

Slagplaats: Berwick-upon-Tweed

Eduard II van Engeland

Referentie

Lit: Spink 1464; North 1063/2

Gedetermineerd door rimidi

Leuven: sterling ca. 1330 – 1337

Gevonden door Nick Smeets

jenny-800

Muntheer: Jan III hertog van Brabant, 1312 – 1355

Materiaal: zilver

Diameter: ?; ca. 18 mm

Gewicht: ?; ca. 1 gr

Voorzijde: Gevierendeelde wapenschild van Brabant (enkele staart) en Limburg (dubbele staart), in de uithoeken het omschrift. Tekst: DVX / BRAB / AnTIE

Keerzijde: Een kort gelelied dubbel kruis met daar rond het omschrift. Tekst: ✠ MOnETA : LOVAnIES’

Datum: z.j. ca. 1330-1337

Slagplaats: Leuven

Jan III van Brabant

Lit: Vanhoudt G 256; De Witte 349; Crab LX; De Mey Brab 193

Gedetermineerd door rimidi

Nijmegen: Philipsdaalder met titel van koning van Engeland 1558

Gevonden door Axel Vroling

Muntheer: Philips II landsheer van de Nederlanden, 1555-1598, hertog van Gelderland, 1555-1581.

Materiaal: zilver 833 / 1000

Diameter: 42 mm

Gewicht: 34,15 gr; uitgifte: 34,28 gr

Voorzijde: Buste blootshoofds van Philips II naar links. Tekst: PHS·D·G·HISP·AͶG·Z·REX·DVX·GEL· 1558

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Philips II gelegen op een gekanteld stokkenkruis. Ter weerszijden een vuurijzer boven een vuursteen met vonken, onderaan een vuursteen met vonken. Tekst: DOMIͶVS . MIC -juweel van het Gulden Vlies- HI . ADIVTOR herkruist kruis.

Datum: 1558

Slagplaats: Nijmegen

Opmerking: Dubbelslag zichtbaar op voor- en keerzijde.

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 67/68; van Gelder Hoc 210-6; Vanhoudt New 253.NIJ

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers en rimidi

 

Denarius: Elagabalus 219 n.Chr.

Gevonden door David Vandenbussche

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,5 gr

Voorzijde: Gelauwerde en gedrapeerde buste naar rechts. Tekst: IMP ANTONINVS PIVS AVG

Keerzijde: Elagabalus staande naar links, patera offerend boven altaar, stier liggend achter altaar. Tekst: INVICTVS SACERDOS AVG

Slagplaats: Rome

Lit: RIC 88; RSC 61; BMC 212

Gedetermineerd door Andre van Erkom

Heilighangertje: Wonderdadige medaille 20ste eeuw

Gevonden door Bart Maertens

Materiaal: aluminium

Afmetingen: 15 mm / 17 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Afbeelding van de verschijning van Maria aangeduid zoals die op 19 juli 1830 aan Catharina Labouré in Rue du Bac te Parijs ( Frankrijk ) zou hebben plaatsgevonden.  Tekst buitenrand: O MARIA ZONDER VLEK ONTVANGEN BIDT VOOR ONS. Tekst binnenrand: DIE ONZEN TOEVLUGT TOT U NEMEN 

Afbeeldingsresultaat voor O.L.V van de wonderdadige medaille

Keerzijde: Centraal de letter M met daarin een horizontale balk met kruis. De letter M, balk en een Latijns kruis opgevuld met arcering. Onder de M twee vlammende harten waarvan het rechter doorboord wordt met een zwaard en het linker met een doornenkroon omgeven. Boven de hartjes 2 horizontale lijntjes. Dit alles omgeven door twaalf 5-puntige sterren. 

Gedetermineerd op facebook

Engeland: sixpence 1571

Gevonden door Hans Menu

Materiaal: zilver

Diameter: 26 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel de gekroond buste van Koningin Elizabeth I naar links, achter het hoofd een roos. Tekst: ( muntteken ) ELIZABETH · D · G · ANG · FR · ET · HI · REGINA, voluit ELIZABETH DEI GRATIA ANGLIAE FRANCIAE ET HIBERNIAE REGINA wat betekent: Elizabeth bij Gods gratie koningin van Engeland, Frankrijk en Ierland.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een lang gebloemd kruis dat de legende doorbreekt op een gevierendeeld wapen Frankrijk ( 1 en 4 ) en Engeland ( 2 en 3 ). Tekst: ( muntteken ) POSVI  / DEV . AD  /  IVTORE  / M · MEV.  voluit POSUI DEUM ADJUTOREM MEUM wat betekent: Ik heb God mijn helper gemaakt. Boven het wapen het jaartal 15 / 71

Muntteken: ❀

Slagplaats: Londen

Elizabeth I van Engeland

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Daalder van 30 stuiver, zilveren portretdaalder: 1580

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Frederik van den Bergh, graaf van Bergh baron van Homoet, Hedel…, 1577-1580

Materiaal: zilver

Diameter: 40 mm

Gewicht: 20,5 gr

Voorzijde: Borstbeeld ten halve lijve van de graaf in kuras naar links tussen het jaartal 15 – 80. Zijn rechter hand rustend op een toernooihelm/schedel?, in de linker hand het gevest van een zwaard. Geen muntteken te zien. Tekst: FREDERI.CO.D.MON.BA / I.HO.BO.HE.D.I.W; Fredericus comes de Montensis, Baronus in Homoet, Boxmeer, Hedel, Dominus in Werdt; Frederik, graaf van den Bergh, vrijheer van Homoet, Boxmeer en Hedel, heer van Stevensweert.

Keerzijde: Wapenschild in meerdere kwartieren van de graaf welke is getooid met een rijkelijk versierd helmteken. Het gevierendeelde wapenschild bestaat uit: in een gegolfde balk van Homoet, in twee de leeuw van Boxmeer, in drie de drie liggende maansikkels van Hedel en in vier de uitgerukte boom van Stevensweert. In het hart  gelegen nogmaals de leeuw van Boxmeer. Geen muntteken te zien. Tekst beginnende op ca. 7 uur: MONET.NOV / A / .ARGE.TRI.ST; Moneta nova argentea triginta stuferorum; Nieuwe zilveren munt van dertig stuiver.

Datum: 1580

Slagplaats: Stevensweert, Hedel, Bommel… ???

peter-800

Frederik van den Bergh

Lit: Hendrickx  1.2; Delmonte 617en var; cfr Purmer He 14; Verkade 30.4; Lucas 39.6.3var;

Gedetermineerd door rimidi

Zweden: 1 ore 1650

Gevonden door Axel Vroling

Materiaal: koper

Diameter: 47 mm

Gewicht: 55,36 gr

Voorzijde: Gekroond en versierd wapenschild van Zweden. Tekst: CHRISTINA· D: G: SVE: GO: WAN: REGINA· ET· PRI: HÆ:

Keerzijde: Twee gekruiste pijlen tussen de denominatie. Boven een kroon, onder het muntteken. Datum in romeinse cijfers na de. Tekst: MONETA·NOVA·CUPREA·DALARENSIS· M· DC· L ( 1560 ) en in het veld 1 / OR

Slagplaats: Avesta

Slagaantal: 356 .400

Opmerking: Vele variaties in vorm en grootte van pijlen en kroon.

Christina I van Zweden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts