Arras: schelling 1628

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Philips IV als graaf van Artesië, 1621-1665.

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 30 mm

Gewicht: 4,40 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met de linker poot het gedeelde wapenschild van Oostenrijk/ Bourgondië houdend en met de rechter een geheven zwaard dat het omschrift onderbreekt en er het begin van aangeeft. Tekst tussen twee parelcirkels: PHIL · IIII · D · G · HISP · ET · INDIAR · REX · muntteken rat; Philips IV met Gods gratie koning van Spanje en Indië (Latijns Amerika).

Keerzijde: Het gekroonde wapenschild van de landsheer gelegen op een stokkenkruis, ter weerszijden het gesplitste jaartal 16 / 28. Tekst onderbroken door stokkenkruis: · AR / CHID · AVS / · DVX · / · BVR · C · ART / · Zc ·, Aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië , graaf van Artesië enzovoorts.

Datum: 1628

Slagplaats: Arras

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 446; Vanhoudt new 648.AR; van Gelder Hoc 333-7

Gedetermineerd door Peter Peeters en rimidi

 

 

Gronsveld: oord 1645

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,39 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren. Tekst: IVSTVS…CO.DE.GRO.BR (of variant), voluit: Iustus comes de Gronsvelt Bronchorst, wat betekent: Joost, graaf van Gronsveld en Bronckhorst.

wapenschild 1: 

1: Leeuw van Bronckhorst.
2: Andrieskruis met de droogscheerders scharen van Batenburg.
3: Roos van Eberstein.
4: Everzwijn van Eberstein.
5: Drie bollen van Gronsveld.
6: Zuiltje van Colonna.
7: Balk van Fenestrange.

Keerzijde: Drie wapenschildjes met vuurijzer of vier wapenschildjes, daarboven kroon. Tekst: BER.BARO.(I)N.BATT(E)NB.ET.RI. (of variant), voluit: liber baronie Batenburg en Rimbourg, wat betekent: vrije baronie van Batenburg en Rimbourg.

I: Wapens en kroon rond een vuurijzer met daarin de 3 bollen van Gronsveld

II: Wapens en kroon rond een wapenschild met de 3 bollen van Gronsveld

Muntteken: 3 bollen in een wapenschild: vanaf de 15e eeuw 

Slagplaats: Gronsveld

Referentie

Lit: Lucas 109-116 – PW 9121/9122

Gedetermineerd door Amine Beldjoudi

 

Rekenpenning rekenkamer van Antwerpen, de overgave van Antwerpen onder Philips II: 1585

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Diameter: 29 mm

Gewicht: 4,2 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel het gekroond wapenschild van Philips II, omsloten met het keten van de orde van het “Gulden Vlies”. Tekst: . GECT . DV . BVR . DES / . FINAN . DV . ROY . ( Legpenning van de rekenkamer van de koning ).

Keerzijde: Binnen een parelcirkel en lijncirkel het onder water gezette land door de prins van Parma. Op de achergrond de stad Antwerpen. Tekst: SER . PR . PAR . VIRT . ET . LABORVM . PREMIVM . 1585 . ( Voluit: Serenissimi principis parmae virtutis et laborum premium. Beloning van krijgskunst en arbeid van de prins van Parma ).

Datering: 1589

Muntteken: handje

Aanmaakplaats: Antwerpen

Referentie

Lit: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium nr.3037. G. van Loon, Beschryving der Nederlandsche Historipenningen deel I pag.358.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Karolingisch zwaard/riembeslag

Gevonden door Axel Vroling

Materiaal: brons

Lengte: 30 mm

Gewicht: 4,08 gr

Voorbeeld

Gedetermineerd door Robbert Velt

Hasselt: oord ca. 1640

Gevonden door Amine Beldjoudi

Muntheer: Ferdinand van Beieren, prinsbisschop van Luik, 1612-1650.

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,74 gr

Voorzijde: Buste van de bisschop met electoraal bonnet getooid naar links. Tekst: twijgje FERDINAND · D · G · EP · LEO · D · BVL, of variant; Ferdinand met Gods gratie aartsbisschop van Luik, hertog van Bouillon.

Keerzijde: Gevierendeelde wapenschild (Beieren- Palts) van de bisschop getooid met electoraal bonnet, op het hart het wapenschild van Loon. Tekst: · COMES · LOSSENSIS ·; graaf van Loon.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat

Wapens van Palatinat, Beieren en loon

Datum: z.j. ca. 1640

Slagplaats: Hasselt

Ferdinand van Beieren

Lit: Vanhoudt atlas G 1290; Dengis 1035.

Gedetermineerd door Amine Beldjoudi en rimidi

Penning/medaille “Hoofd”. (?): ca. 15e eeuw

Gevonden door Michel Krijgsman

Materiaal: lood / tin

Diameter: 15 mm

Gewicht: 2,67 gr

Voorzijde: Het aanziend hoofd toont een soort stralenkrans rond het hoofd. Aan het hoofd grote oren of de punten van een kraag. Het geheel omsloten met een gearceerde boord die mogelijks een pseudo-legende voorstelt.

Keerzijde: Blanco

Restanten van gietboom nog aanwezig.

Het is niet duidelijk waarover dit item juist gaat. Er werd geopteerd voor een pelgrimsinsigne of medaille van de Heilige Johannes de Doper ( Kathedraal van Amiens ). Of een plaatselijke penning/medaille met de afbeelding van een plaatselijke bekende stedeling ? Beide penningen tonen een gietfout en laten ook een barst zien in de gietmal.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert
 
 
 

Penning medaille “Hoofd” (?): ca. 15e eeuw

Gevonden door ?

Materiaal: lood / tin

Diameter: 16 mm

Gewicht: 2,45 gr

Voorzijde: Het aanziend hoofd toont een soort stralenkrans rond het hoofd. Aan het hoofd grote oren of de punten van een kraag. Het geheel omsloten met een gearceerde boord die mogelijks een pseudo-legende voorstelt.

Keerzijde: Blanco

Het is niet duidelijk waarover dit item juist gaat. Er werd geopteerd voor een pelgrimsinsigne of medaille van de Heilige Johannes de Doper ( Kathedraal van Amiens ). Of een plaatselijke penning/medaille met de afbeelding van een plaatselijke bekende stedeling ? Beide penningen tonen een gietfout en laten ook een barst zien in de gietmal.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert
%d bloggers liken dit: