Fragment Karolingische gelijkarmige fibula: 10e eeuw

Gevonden door Mike de Baere

Materiaal: vertind

Afmetingen: 10 mm / 25 mm

Gewicht: 3,40 gr

Je zou het Oost-Souburg-type kunnen noemen naar een van de weinige vondsten uit opgraving, nl. de 10e eeuwse bewoningsfase van de ringwalburg in Zeeland. Heel jong voor een gelijkarmige fibula, dus. Ze komen verder vrij veel voor in het Vlaamse kustgebied.

Gedetermineerd door Pieterjan Deckers

Sint Omaars: maille ca. 1140 – 1180

Gevonden door Mike de Baere

Muntheer: Anoniem, stad Sint Omaars.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,35 gr

Voorzijde: Bovenaan een “omega” met het middelste been verbonden met een A onderaan, ter weerszijden een ring of “O“. Tekst tussen parelcirkels: ✠ R O Ⴧ  ꓤ T Є Ⴧ; de tweede R staat op zijn kop en is spiegelverkeerd.

Keerzijde: In een kort gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een C en in het tweede en derde kwartier een m, de letters zijn met een steeltje verbonden aan het midden van het kruis. Tekst tussen parelcirkels : ✠ Ⴧ O T ✠ Ⴧ O ꓭ

Datum: z.j. ca. 1140-1180

Slagplaats: Sint Omaars (Saint-Omer), Frankrijk.

Lit: J Ghyssens 198a/b var; Vanhoudt atlas G 2485 var; Les Mailles M 177/M 178; A Haeck Vl 86 var.

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers en rimidi

Imitatie-Venuspenning, type ”Puntig wapenschild met een gekroonde letter op de rechterhand “, Zuidelijke Nederlanden of Noord Frankrijk, vanaf ca. 1500. 

Gevonden door Paul Blomme

Materiaal: koperlegering

Diameter: 33 mm

Gewicht: 2,63 gr

Voorzijde: Vrijwel naakte vrouw met een gekroonde letter C op de rechterhand, bedekt met een schaamdoek waarvan het ene uiteinde over de rechterarm hangt, aflopend in drie rafels met bloemen, het andere uiteinde aan het haar en uitwaaierend. Onder de gekroonde letter een tak met drie bloemen. Onder de chantepleure in de linkerhand drie gotische letters C. Tekst: geheel fictief met · : · als initiaalteken.

Keerzijde: Een naar onderen toe puntig uitlopend gevierendeeld wapenschild, afgeleid van het wapen van Philips de Schone. In het 1e kwartier drie lelies, tweede en derde kwartier een verticale balk en 4e kwartier een kroon en twee rozetten, en in het hartschild een klimmende leeuw. Boven het wapenschild een kroon tussen twee rozetten en links en rechts bloemversiering en onderaan links en rechts twee rozetten. Tekst: geheel fictief.

Lit: F. Groenendijk, “Venus op rekenpenningen”, blz. 194, No. 157.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, geslagen voor de Dauphine, ca. 1480-1500.

Gevonden door Paul Blomme

Materiaal: koperlegering

Diameter: 33 mm

Gewicht: 4,36 gr

Voorzijde: Recht kruis met in de hoeken afwisselend: Frankrijk met drie lelies en Dauphine met gebogen dolfijn. Tekst: fictief.

Keerzijde: Wapenschild ‘Field of France’ met meerdere lelies. Tekst: fictief.

Lit: M. Mitchiner, Volume I, blz. 345-348 en Roelandt e.a, Les Jetons due Moyen Age, blz. 151, No. 943. (voorbeeld)

Gedetermineerd door Jan Ooms

Ottoonse teugelgeleider: ca. 950 – 1200

Gevonden door Vnff Jll

Materiaal: brons

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Referentie

Gedetermineerd op facebook

 

Raadsteken, stad Groningen: ca. 1540 – 1550

Gevonden door Riemer Heinen

Materiaal: koper

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,43 gr

Voorzijde: Binnen een kabel / touw cirkel en gladde cirkel een tweekoppige adelaar met gespreide vleugels. Tussen de poten en gelegen op de staart van de adelaar, het stadswapenschild van Groningen.

Keerzijde: Binnen een tulpenkrans het stadswapen van Groningen. Rond het schild een getande versiering. Het geheel versiert met krulmotieven.

Datering: z.j. 1540-1550

Aanmaakplaats: z.pl. stad Groningen.

Referentie

Lit: van der Chijs, pag.126 pl.XV nr.124.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

 

 

Frankrijk: cinq centimes 1853 ( A )

Gevonden door Amine Beldjoudi

Materiaal: brons

Diameter: ?; ( uitgifte ): 25 mm

Gewicht: ?; ( uitgifte ): 5 gr

Voorzijde: Hoofd naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR 1853, in de afsnede onder de nek BARRE.

Keerzijde: Keizerlijke adelaar met daaronder het muntteken W. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS ★ CINQ CENTIMES ★

Ontwerper: Jean – Jacques Barre

Algemeen graveur Parijs:  Jacques-Jean Barre, Parijs ( 1850-1855 )

Muntmeesterteken Parijs: Charles-Louis Dierickx, Paris (1845-1860)

Muntteken: A

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 14.145.950

Gedetermineerd door Amine Beldjoudi

Referentie

Referentie

%d bloggers liken dit: