Aalst: Halve groot, 3e emissie ca. 1332-1334

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Muntheer: Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, 1322-1346

Materiaal: zilver 819 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,86 gr; uitgifte: 2,13 gr

Voorzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt, in de kwartieren 1 en 4 een adelaar met gespreide vleugels kop naar links, in de kwartieren 2 en 3 een klimmend leeuwtje naar links. Tekst tussen parelcirkels: LVDO / VIC : C / OMES / FLAD’.Lodewijk graaf van Vlaanderen. A met dwarsstreepje, O van COMES met twee ringetjes erin, L getopt met een ringetje.

Keerzijde: Klimmende leeuw naar links in een dubbele zespas. Tekst tussen parelcirkels: ✠ MOnETA : ALOSTEnSIS; Munt van Aalst. A zonder dwarsstreepje,  L met klavertje en de O verdikt in het midden

Datum: z.j. ca. 1332-1334

Slagplaats: Aalst

Lodewijk II van Nevers

Lit: Haeck, JEGMP 1985, B 13var;  J-C Martiny munthuis Aalst AA 5/2; Vanhoudt atlas G 2570

Gedetermineerd door Muad Dib en rimidi

 

Aalst: Kwart groot (met leeuw) ca. 1331-1332, vermoedelijk 1ste of tweede emissie.

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Muntheer: Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, 1322-1346

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,93 gr

Voorzijde: Een kort gevoet kruis. Tekst: ✠ იLVDOVICCOMESიFLAD’; bovenste ring vol?; Lodewijk graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Klimmende leeuw naar links. Tekst: ✠ MOnETA ALOSTEnSISḽ, “L” heeft een kruisje op het eind, A met dwarsstreepje; Munt van Aalst.

Datum: z.j. ca. 1331-1332, vermoedelijk van 1ste of tweede emissie.

Slagplaats: Aalst

Opmerking van P Torongo: Zo te zien is dit een “belangrijke”  munt ! 

  • 3 ringetjes na ALOSTENSIS.
  • 1 ring (punt?) voor LVDOVIC.
  • 1 ring tussen COMES en FLAD.

Allemaal zeldzaam.

(Nog) niet in de studie opgenomen

groot-800

Lodewijk II van Nevers

Lit: Gaillard 194; Vanhoudt atlas G 2571; Subvariant : Haeck, EGMP 1985, A 4var; J-C Martiny Voorzijde ± AA3/2var, Keerzijde ± AA3/11; P Torongo, The Flemish Petit Blanc Quarter Groot of Louis of Nevers (1322-1346), 2020 Voorzijde ± APB 21, Keerzijde M/T AA 3/11

Gedetermineerd door rimidi en P. Torongo

Vermoedelijk eigentijdse vervalsing van: Arendsgroot ca. 1346

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Muntheer: Engelbert van der Marck, prinsbisschop van Luik, 1345-1363

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm / 22 mm

Gewicht: 1,02 gr

Voorzijde: In een achtpas een gaande adelaar naar links, de kop omgewend naar rechts en in zijn klauwen het wapenschild van Van der Marck. Het wapenschild onderbreekt het omschrift. Tekst: ✠ EnGELB’•TVS : DEI ° – GRA : LEOD EPS of variant.

Keerzijde: Een kort gevoet kruis binnen twee omschriftbanen. Tekst binnenbaan: ✠ MOnETA : S’PETRI • T’ of variant. Tekst buitenbaan: ✠ BnDICTV : SIT : nOmE : DnI : nRI : IhV : XP.

Datum: z.j. ca. 1346

Slagplaats: Maastricht Sint Pieter.

Opmerking: vermoedelijke determinatie !

Engelbert III van der Mark

Lit: Dengis 558; Vanhoudt G 940

Gedetermineerd door rimidi

 

Mijt: na 1388

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Muntheer: Philips de Stoute, graaf van Vlaanderen 1384-1404

Materiaal: biljoen

Diameter: 16 mm / 20 mm

Gewicht: 0,90 gr

Voorzijde: In een parelcirkel het Bourgondisch gevierendeelde wapenschild. Tekst: ✠ PhILIPP’ . DVX . BVRG‘, Philips hertog van Bourgondië.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt. Tekst: ✠ mO – nET – A . FL – AnD’

Datum: z.j. na 1388

Slagplaats: Gent/Brugge/Mechelen

Opmerking: vermoedelijke determinatie

Filips de Stoute

Lit: Martiny 65; De Mey Vl 276; Vanhoudt atlas G 2639

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: double tournois (eerste emissie zonder parel onder de gevelbekroning) ca. 09/1295-1303

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Muntheer: Koning Philippe IV le Bel van Frankrijk (°1268 – 1285 – †1314)

Materiaal: biljoen  0,399 / 1000

Diameter: 17 mm / 21 mm

Gewicht: 0,91 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis in een parelcirkel, in het 1ste kwartier een lelie. Tekst: ✠ PhILIPPVS REX; Filips koning.

Keerzijde: Gevelbekroning met aan de basis twee ringen van het Tourse kasteel en getopt door een kruis tussen twee lelies, in een parelcirkel. Tekst: ✠ mOn DVPLEX REGAL’; “Koninklijke dubbele munt”

Datum: z.j. ca. 09/1295-1303

Slagplaats: Frankrijk zonder muntplaats.

Filips IV van Frankrijk

Lit: J Duplessy 229; Ciani 220; Lafaurie 234; Voorbeeld privéverzameling.

Gedetermineerd door Muad Dib en rimidi

Gent: Halve zilveren leeuw, groot ca. 1369 – 1370 (tweede emissie)

Gevonden door Erik Natte

Muntheer: Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, 1346 – 1384.

Materiaal: zilver

Diameter: ?; ca. 26 mm

Gewicht: ?; ca. 2,0 gr

Voorzijde: In een veelpas een naar links zittende leeuw met toernooihelm, de helm is getooid met een gevleugelde leeuwenkop die de veelpas doorbreekt en het begin van het omschrift aanduidt. Tekst: LVDOVIC’ : DEI : GRA : COm’ : Z : D’ : FLAnDRIE; interpunctie door drie boven elkaar geplaatste punten. Lodewijk, door gratie Gods, graaf en Hertog van Vlaanderen.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat beide omschriftbanen onderbreekt. Tekst binnenbaan: mOn / ETA / FLA / DRIE; Munt van Vlaanderen. Tekst buitenbaan: ✠ BEИED / ICT’ : Q : VE / ИIT : I : ИO / mIИE : DI’,  interpunctie door drie boven elkaar geplaatste punten; Gezegend hij die gekomen is in de naam van de Heer.

Datum: z.j. ca. 1369-1370 (tweede emissie)

Slagplaats: Gent

filip b2.2-800

Lodewijk van Male

Lit: Gaillard 227; De Mey Vlaanderen 223: Martiny 45-2; Vanhoudt atlas G 2611

Gedetermineerd door rimidi

Pelgrimsampul: 11e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: lood / tin

Afmetingen: ?

Gewicht: 63 gr

Pelgrimsampullen kan je tussen de 11e eeuw en de 16e eeuw dateren ( soms nog iets jonger ). Deze met de driehoekvormige oortjes terzijde, zijn de meest voorkomenden. De inhoud kan ( kon ) heilig water bevatten of olie van een heilige. Het kon ook dienen als bewijs dat men zijn pelgrimstocht had verricht. Soms is aan de hand van de tekening op de ampul de locatie te achterhalen. Helaas zijn de meesten niet localiseerbaar ( onbekende tekening, geen tekening, enz… 

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

(Leeuwen) groot Compagnon: na 1339 (imitatie van groot van Lodewijk van Nevers)

Gevonden door Martine Delplace

Muntheer: Jan III hertog van Brabant, 1312-1355

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht fragment: 1,10 gr

Voorzijde: Een gevoet kruis binnen een parelcirkel dat de binnenbaan van het omschrift onderbreekt. Binnenbaan Tekst: I / O’ DV / X] LO / T’ [B]R / AB‘; Jan hertog van Brabant. Buitenbaan Tekst: ✠ BnDICTV:SIT]:nOmE[:DnI:nRI:IhV:XPI; interpunctie drie puntjes boven elkaar.

Keerzijde: In het veld een naar links klimmende leeuw. Een boord van elf hulstbladeren en een leeuwtje binnen cirkelbogen. Keerzijde Tekst: In een parelcirkel tussen boord en het veld : adelaar MOnET] A (klavertje?) BR[A]BAn’

Jaartal: z.j. na 1339 (imitatie van groot van Lodewijk van Nevers)

Slagplaats: ? Brabant, Leuven volgens Serrure.

Jan III van Brabant

Lit: Vanhoudt atlas G 269; De Mey imit 336; De Witte, p. 122-123, tek.360; De Mey Brab 205; Serrure 35.

Gedetermineerd door Muad Dib en rimidi