Crusifix: ( vermoedelijk ) 17 eeuw

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Opmerking: vermoedelijke determinatie

Pruisen: 1/24 thaler 1782 ( A )

Gevonden door Ron Vd Broek

Materiaal: zilver 222 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 19,48 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,22 gr

Voorzijde: Gekroond monogram FR met aan beide zijden het jaartal 17 / 82

Keerzijde: In vier regels ✱ 24 ✱  EINEN  THALER  A

Muntteken: A

Slagplaats: Berlijn

Slagaantal: 6.041.462

Frederik II van Pruisen

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Speldje, broche met hoofd van Bacchus

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: ?

Diameter: 38 mm

Gewicht: 7,94 gr

Periode: ?

Bacchus is in de Romeinse godsdienst de god van de wijn, alsmede god van de roes en van dronkenschap. Hij is de zoon van Jupiter en Semele, de dochter van Kadmos; toen zijn moeder zwanger van hem was, werd zij door Jupiters bliksem getroffen. Het ongeboren kind werd vervolgens in Jupiters dij genaaid, en kwam drie maanden later ter wereld.
Bij de Grieken is hij voornamelijk bekend onder de naam Dionysos hoewel de naam Bakchos ook bij de Grieken af en toe gebruikt werd. Zijn Etruskische tegenhanger is Fufluns. Bij de Romeinen werd Bacchus geïdentificeerd met de Italiaanse god Liber.
Hij werd voorgesteld als een naakte of halfnaakte jongeman, vaak met een kroon van wingerdbladeren en vergezeld door Ariadne of een panter. Ook bestond er in de oudheid een variant van om een jong, mannelijk lichaam en een vrouwelijk gezicht, mogelijk afkomstig van de Romeinse godin Kàka. Hij werd vooral vereerd in Athene, Thracië, Boeotië, India en op het eiland Naxos, het eiland waar Theseus Ariadne achterliet. Hij trok met een stoet van dieren, maar ook van Maenaden en satyrs rond om de mensen de teelt van fruitbomen en vooral van de wijnstok te leren. Maar behalve dronkenschap bracht hij ook beschaving en inspiratie in de schone kunsten.

Afbeeldingsresultaat voor Bacchus

Tekst en voorbeeld van Paul Callewaert

Sleutel: 19e eeuw

Gevonden door Herremans Eddy

Materiaal: ?

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Periode: einde 19e eeuw

Gedetermineerd door Mario Raeymeakers

Brussel: schelling 1623

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: zilver 582/1000

Diameter ( uitgifte ): 29 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw met zwaard en schild. Tekst: PHIL.IIII.D.G.HISP.ET INDIAR.REX. Voluit:  PHIL.IIII.Dei.Gratia.HISPaniarum.ET.INDIARum.REX. Wat wil zeggen: Philips IIII bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika)

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis. Tekst: AR CHID.AVS. DVX.BVRG.BR.Zc. Voluit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRabantiae Z. Wat wil zeggen: Aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië (en) Brabant enz.

Slagplaats: vermoedelijk Brussel ( engelenkopje ) engelenhoofdje

Slagaantal: 2.002.607

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt II 648.BS.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Deel 5: De Karolingen in de Nederlanden

Klik ⇓

De Karolingen in de Nederlanden 

 

Franse hulzen: 7,5 x 54 mm

Gevonden door Bruno Tielemansbruno37.5x54mmMAS.jpg

Deze patronen van oa MAS (= Manufacture d’armes de Saint-Étienne in Frankrijk) werden gebruikt in oa de lader op de foto.Het machinegeweer waar die lader op past zat bv op het Panhard verkenningsvoertuig van het Franse leger ( zie foto’s hieronder )

bruno3-800

lader

bruno4-800

Op deze foto zie je bovenstaande lader bevestigd aan de binnenkant van de deur van een Panhard verkenningsvoertuig

Gedetermineerd door Patrick Lorent

Frankrijk: ½ franc 1829 ( W )

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 16 mm

Gewicht: 2,32 gr

Voorzijde: Hoofd naar links. Tekst: CHARLES X ROI DE FRANCE· MICHAUT. met T in cursief hieronder

Keerzijde: Twee samengebonden olijftakken, centraal een gekroond wapenschild met aan beide zijden de waarde: ½ / F Onderaan 1829 W

Ontwerper: August-François Michaut

Graveur: Nicolas-Pierre Tiolier ( T in Cursief onder Michaut )

Muntmeesterteken: Mercuriusstaf ( Alexandre Beaussier 1817 – 1840 )

Muntteken: W

Muntplaats: Rijsel

Slagaantal: 125.528

Karel X van Frankrijk

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Heilighangertje Lourdes: begin tot halfweg 20ste eeuw

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Afbeelding van de verschijning van Maria aan Bernadette in de grot op 11 februari 1858. Tekst: GRO/TTE/MIRA/CUL/EUSE/DE/LOU/DES

Afbeeldingsresultaat voor verschijning van OLV aan Bernadette te LOurdes

Keerzijde: Maria van Lourdes.

Afbeeldingsresultaat voor olv van lourdes

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Antwerpen: ⅒ Filipsdaalder 1571

Gevonden door Bart Hulsmans

bart

Materiaal: zilver 833 / 1000

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,43 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: PHS.D.G HISP Z  REX.DVX.BRA. 15 hand 71. Voluit: PHilipS.Dei.Gratia.HISPania.Z.REX.DVX.BRABantiae. Wat wil zeggen: Philips bij de gratie gods koning van Spanje enzovoorts hertog van Brabant

Keerzijde: Gekroond vuurijzer met “Bourgondisch kruis” en vonken. Tekst: DOMINVS.MIHI.ADIVTOR. Wat wil zeggen: De heer is mijn bijstand

Datum: 1571

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

bart1-800

Filips II van Spanje

Gedetermineerd door Paul Callewaert

%d bloggers liken dit: