Holland: duit 1739

Gevonden door Dirk Michiels

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: In vijf regels • ❀ •  HOL LAN DIA •  1739

Keerzijde: Een leeuw naar links in een gesloten Hollandse tuin. De leeuw heeft met zijn klauwen een speer vast met op de punt de zogenaamde vrijheidshoed.

Muntmeester: Otto Buck 1731 – 1756

Muntteken: ❀

Slagplaats: Dordrecht

Referentie

Lit: V.57.6 – PW 2007

Gedetermineed door Eric Aerts

Gildepenning: Sint – Joris Middelburg eind 16e eeuw – begin 17e eeuw

Gevonden door Hans Bostelaar

Materiaal: messing

Diameter: 26 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Binnen een kabelrand, en een fijne cirkel. Een geharnaste ruiter, die de H. St-Joris voorstelt, in de rechterhand een lans, die de hals van de draak doorboord. Gezeten op een naar rechts gewend paard, onder het paard, de stervende draak.

Keerzijde: Binnen een kabelrand, en een fijne cirkel, gelegen op een opengewerkt kruis dat het heraldisch kruis van St-Joris voorstelt. Een rechthoekige kader met de cijfers 3 2 ( Gilde-lid nummer ? ), het geheel omsloten met krul-versiering of schildhouder.

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg ?

Datum: z.j. ca. eind 16e eeuw, begin 17e eeuw.

Het Middelburgse schuttersgilde Sint Joris van Zeeland bestond reeds in de veertiende eeuw. En word voor het eerst vernoemd in 1352. In 1560 had het St-Jorisgilde zijn schuttershof buiten de stad maar moet deze afstaan voor de uitbreiding van de Middelburgse haven, men vestigde het gilde op het terrein van het klooster der Zwarte of Grauwe Zusters aan de Balans waar in 1582 de Sint Jorisdoelen verrees. In de loop der jaren veranderde Sint Joris van een schuttersgilde in een broederschap.

Referentie

Lit: J. Oudaan, Nederlandsch Leg-geld of Rekenpenningen 1670, Schutters-Doel-Penningen nr. 139. Encyclopedie van Zeeland, Schuttersgilden; Archieven.nl., De geschiedenis van Sociëteit Sint Joris.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

%d bloggers liken dit: