Pontos – Amisos, tijd van Mithradates, AE20: eind 2e – begin 1ste eeuw v.Chr.

Gevonden door Jozef van Meerbeeck

Materiaal: brons ?

Diameter: 21 mm /19 mm

Gewicht: 8,18 gr

Voorzijde: Aegis met het hoofd van gorgon in het midden. Geen tekst

Keerzijde: Nike gaat naar rechts, lange palmtak in beide handen over schouder.
Monogrammen in velden links  en rechts. Tekst: AMI ΣOY

Lit: Sear GCV, Vol II, 3642

Gedetermineerd door Jozef van Meerbeeck rimidi op DVVL

 

Keltje van de Trevieren: type zittend mannetje

Gevonden door Jack Gielen

Materiaal: zilver

Diameter: 10/13 mm

Gewicht: ?

Dit is het latere type, met het ringetje onder het paard op de keerzijde, dat werd geslagen op de Titelberg. Het aanmunten van dit type startte al voor 52 BC.

Trevieren

Referentie

Gedetermineerd door Catuvolcos Eburonos

 

Pijpenkop: begin 1800 tot vlak na WO II

Gevonden door Pierre Mannaert

 

Materiaal: rode pijpaarde

Hoogte: 40mm

Ketelopening: 19mm

Gewicht: 21 gram

Tekst: DE BEVERE KORTRYK

De firma DE BEVERE in Kortrijk was van begin 1800 tot vlak na WO II actief.
Een beroemde telg uit de familie Maurice De Bevere, die onder de naam MORRIS het stripmakersvak in gegaan is en o.a wereldberoemd is geworden met de stripverhalen van Lucky Luke.

Referentie

Gedetermineerd door Pierre Mannaert

Schijffibula met gelijke uiteinde ( Plate brooche equal-ended ): type met zoömorfische uiteinden 2e eeuw

Gevonden door Joery Tackaert

Materiaal: brons

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Gestrekt – rondgebogen draadfibula: 90 – 150/180

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: brons

Lengte: 42 mm

Gewicht: 2,6 gr

Lit: Riga 1.7, Bohme 15

Gedetermineerd door Pascal Smeets

Militair ? insigne: muziekkapel

Gevonden door Ronny Servaes

Materiaal: koper

Afmetingen: 47 mm / 30,5 mm

Gewicht: 3 gr

Het werd gedragen op epauletten, kraag, muts. Ze bestaan er met verschillende afmetingen. Tekening uit het officieel militair reglement 1915 en post WW II.

Gedetermineerd door Jef Bogaert

Embleem: grenadiers, interbellum – WO II

Gevonden door Ronny Servaes

Materiaal: koper

Hoogte 25 mm

Breedte: 22 mm

Gewicht: 8 gr

Gedetermineerd door Jef Bogaert 

Heilighangertje: Wonderdadige Medaille 19e eeuw. Vachette type II

Gevonden door Pierre Mannaert

Materiaal: koper

Hoogte: 26,80 mm ( zonder oogje 22,50 mm )

Gewicht: ?

Voorzijde: Centraal op een halve wereldbol staat Maria met aureool, gestrekte armen naar beneden met open handen waaruit stralenbundels komen, trappend op een slang. Tekst: O MARIA ONBEVLEKT ONTFANGEN BID VOOR ONS DIE TOT U ONZE LOEVLUCHT NEMEN.  Onderaan het jaartal 1830 ( het jaar van de verschijning ). In de tekst op de medaille staan twee fouten OntFangen met F en Loevlucht met L. Dit is niet zo verwonderlijk…medailles met Nederlandse tekst, bij onze zuiderburen vervaardigd staan vaak vol met fouten ( zie o.a medailles van Scherpenheuvel, Oostakker enz. )

Keerzijde: Een Latijns kruis dat op een lange balk rust, waaraan een grote letter M hangt. Onder de M twee vlammende harten waarvan het rechter doorboord wordt met een zwaard en het linker met een doornenkroon omgeven. Boven de hartjes 2 horizontale lijntjes. Dit alles omgeven door twaalf 5-puntige sterren. Onderaan de signatuur VACHETTE

Ontwerper: Vachette

Info: Deze die een naam of een meesterstempel dragen, dagtekenen
waarschijnlijk van nà 1844, toen het in Frankrijk verplicht werd de produktie te merken.

Referentie

Lit: jaarboek EGMP 1983

Gedetermineerd op facebook

Frankrijk: ½ ecu 1726 ( A )

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter: 33 mm

Gewicht: 13,59 gr

Voorzijde: Hoofd van Lodewijk XV naar links. Tekst beginnende op 7u: LUD. XV. D. G. FR. – ET NAV. REX.

Keerzijde: Gekroond ovaal Frans wapenschild tussen twee samengebonden olijftakken. Tekst: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM

Randtekst: DOMINE SALVUM FAC REGEM

Ontwerper: Joseph Roëttiers

Muntmeesterteken: vos ( Mathieu Renard de Tasta 1720 – 1738 )

Muntteken: A

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 1.898.173

Lodewijk XV van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

%d bloggers liken dit: