Rekenpenning Neurenberg, type Leeuw van St. Marcus, anoniem, ca. 1500 – 1570.

Gevonden door Hans Bostelaar

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Leeuw van Sint Marcus naar links, met halo, vleugels en geheven staart en evangelieboek in de rechter voorpoot. De halo doorbreekt de binnencirkel. Tekst: Fictief (rechthoek) NEV : BBV (kroontje)…

Keerzijde: Rijksappel met daarboven een niet-gevoet kruis binnen een dubbele driepas met hoekpunten. Tekst: Fictief met kroontje.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 363, No.1114

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Rekenmeester, Damian Krauwinckel 1543 – 1581. Van de “1553” serie, waarbij het alfabet in 5 regels staat en niet in een frame.

Gevonden door Hans Bostelaar

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Rekenmeester zittend aan zijn rekentafel met een hand en een groot aantal rekenpenningen op de tafel. Enige versiering in het veld ( hierin is veel variatie ).

Keerzijde: Alfabet in vijf regels met daaronder het jaar 1553; ABCD / EFGHI / KLMNO / PQRSTV / WXYZ

Een tot nu toe onbekende variant die wordt opgenomen in Rechenpfennige Band 3

Gedetermineerd door Jan Ooms en Freek Groenendijk

Nederland: 10 cent 1848

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,4 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar links, op halsafsnede diepliggend: SCHOUBERG. Tekst: WILLEM II KONING DER NED. G.H.V.L.

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in drie regels 10 CENTS 1848.

Ontwerper: Johannes Petrus Schouberg

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: zwaard ( H.A. van de Wall Bake 1846 – 1874 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 6.859.006

Willem II der Nederlanden

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Neurenberg, type Scheepjespenning, anoniem, ca. 1490 – 1550

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: koperlegering

Diameter: 26,8 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Eenvoudige voorstelling van een schip boven golven, rechts een vlag. Boven de yard-arm decoratie (en mogelijk de letter G). Tekst: Fictief

Keerzijde: Frans ruitschild met vier lelies en decoratie langs de randen. Tekst: Fictief

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 365 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Scheepjespenning, anoniem, ca. 1490 – 1550

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: koperlegering

Diameter: 25 mm

Gewicht: 5,56 gr

Voorzijde: Eenvoudige voorstelling van een schip boven golven. Tekst: Fictief

Keerzijde: Frans ruitschild met vier lelies, met langs elke rand drie annelets (ringetjes) als decoratie. Tekst: Fictief

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 365 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Scheepjespenning, anoniem, ca. 1490 – 1550

Gevonden door Bart Chalmet

Materiaal: koperlegering

Diameter: 26 mm

Gewicht: 1,93 gr

Voorzijde: Eenvoudige voorstelling van een schip boven golven. Tekst: Fictief

Keerzijde: Frans ruitschild met vier lelies met langs elke rand drie annelets (ringetjes) als decoratie. Tekst: Fictief

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 365 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms