Denier: abdij van Sint – Truiden Rodulfus II 1130 – 1135

Gevonden door Patrick Schuermans

Materiaal: zilver

Diameter: 15 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een buste met kromstaf naar links. Tekst:  [STEPH]ANV

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kerk met middenportaal, hoge middelste toren met koepel, bijna twee gelijke zijtorens met gesloten ramen

P Ilisch geeft twee varianten van dit stuk, de eerste (43.6) heeft aan weerszijden van het kerkgebouw een kruisje (hier een ring?), de tweede (43.6.1) heeft niets te weerszijden.

Scan.jpg

Abdij van Sint – Truiden

Rodulfus II

Lit: Dan. 281; Häv. 382; Ilisch II, 43.6.1 var.

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Nijmegen: ½ Filipsdaalder 1564

Gevonden door Jonas Smets

Materiaal: zilver 833 / 1000

Diameter: 35 mm

Gewicht: 15 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: PHS.D.G.HISP z REX.DVX.GEL. afsnede 15 ( mt: herkruist kruis ) 64.

Keerzijde: Gekroond wapenschild op takkenkruis, aan weerszijden een vuurijzer met vonken en Orde van het Gulden Vlies. Tekst: DOMINVS / MIHI / AVDIVTOR wat betekent: De heer is mijn helper

Slagplaats: Nijmegen

Slagaantal: 1561 tot 11 – 05 – 1565 = 97.006

Filips II van Spanje

Referentie

Lit: Vh new 267 Nij

Gedetermineerd door Eric Aerts

Gildepenning: ” Koekbakkers ” 1717

Gevonden door Carla van Duinen

Materiaal: messing

Diameter: 43 mm

Gewicht: 13,90 gr

Voorzijde: Binnen een bladerkrans JAN JAPICKS met daarboven een platte kroon. Onder de naam van de eigenaar, het jaartal 1717.

Keerzijde: Binnen een fijne cirkel, huismerkteken/bakkersmerk, geflankeerd aan beide zijden met de letter I

Opmerking: determinatie onder voorbehoud !!!

Referentie

Lit: Naar model Koekbakkers, Wittop Koning, Leeuwarden 7.1 & 7.2.

Gedetermineerd door Pieter de Breuk en Paul Callewaert

%d bloggers liken dit: