Rekenpenning Neurenberg, Franse stijl, ” Burger en soldaat “, Kilian Koch, ( 1587 – 1632 )

Gevonden door Patrick Schuermans

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28 mm

Gewicht: 3,9 gr

Voorzijde: Korenaren die ontspringen aan de gebeenten van een dode man. In afsnede: C K Tekst:  SPES ALTERA VITAE.

Keerzijde: Burger links die een lauriertak in zijn hand houdt, staande tegenover een soldaat die zijn uitrusting achter hem op de grond heeft gelegd. Tekst: CONCEDAT LAVREA LINGVAE.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 426, No.1458, Lit: Stalzer 53

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Ardennes – Hertogdom van Bouillon, ” pour le retour de Bouillon à l’Espagne “, Robert de Berghes, 1559.

Gevonden door Patrick Schuermans

Materiaal: koperlegering

Diameter: 30 mm

Gewicht: 3,1 gr

Voorzijde: Wapen van Robert de Berghes onder handen die een caduceus (herautenstaf) vasthouden. Tekst: BVLLONIO. ROB’. BERG. EP. LEO. EC. RESTI.

Keerzijde: Fort van Bouillon op een berg boven de rivier de Semois. Aan de rivier een molen. Boven de afbeelding BVLLON. Tekst: + FOEDERE. INT. REG. HISP. ET. GALL. INITO.

Lit: Feuardent No. 14580, Dugniolle 2191

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Nederland, Rekenkamer van de Staten van Utrecht, 1587

Gevonden door Friso Langen

Materiaal: koperlegering

Diameter: 31 mm

Gewicht: 5,46 gr

Voorzijde: Gehelmd wapen van de provincie Utrecht. Tekst: LEGGELT VAND STATEN SLANTS VA VTREC

Keerzijde: Wapenschilden van de grote steden van Utrecht verbonden met linten en centraal het wapen van de stad Utrecht. Tekst: CONCOR RES PAR CRES DISCOR MAX DILABV 8(wapentje Utrecht)7

rekenpenning

Lit: Dugniolle 3159 en 3160

Gedetermineerd door Roy Aarts en Jan Ooms

Gildepenning: ” Chirurgijns “, Middelburg 1693

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koper

Diameter: 46 mm

Gewicht: 19,70 gr

Voorzijde: Binnen een parelrand, op een effen veld, een menselijk skelet. Houdende een zandloper in de gestrekte rechterarm. In de linkerhand een pijl vasthoudend. Ter weerszijden van het geraamte, het gesplitste jaartal 16 / 93 Tussen het doodshoofd: VIVE ME / MORLETHI. Tussen de voeten, een compartimentje voor initialen/nummers. Tekst tussen een gladde en een parelcirkel: ♖ D’ HEER BURGR. STEVEN VOET . OVER . IOHAN BERCKMAN . DEK

Keerzijde: Binnen een parelrand, op een effen veld, het naakte wondenmannetje.
Gewond door kogels, zwaard , lans, dolk, degen en pijl. Achter de naakte jongeling, een hond die hem in het rechter been bijt. (Minard-Van Hoorbeke “aan zijne voeten ligt een hond die zijne wonden lekt”). Onder de voeten M.HOOFT.D.I.F. Tekst  tussen een gladde en een parelcirkel: AERNOUT . VANR . BEKE . IOAN EVERTSE BLR SAMUEL BOONE . BOECR ❀

Aanmaakplaats: z.pl. Middelburg

Vervaardiger: Matthias Hooft

Datering: 1693

filip1.2 filip1.3

Lit: Minard-Van Hoorebeke pag. 214, 397 ; Wittop Koning 27.3; Dirks LXII.8; Deman I.c

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Zegelloodje: 19e eeuw

Gevonden door Sven Wyns

Materiaal: lood

Diameter: 15 mm

Gewicht: 4,5 gr

Voorzijde: Adelaar. Tekst: M IMP DE LILLE voor “Manufacture Impériale de Lille”?

Keerzijde: ADM DES DROITS REUNIS voor ” L’administration des droits réunis a ete cree le 25 février 1804 pour être abandonnee en 1815 “.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts en aangevuld door rimidi

Annunciatie draagpenning: 1500 – 1550

Gevonden door Ronny Servaes

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: 17 mm

Gewicht: 2,1 gr

Voorzijde: Binnen een gladde rand de boodschap aan de Maagd Maria. De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek, staande voor haar bedstee/baldakijn (rechts). In haar linkerhand, iets vasthoudend (?). Een rechtopstaande gevleugelde engel met opgeheven rechterhand verkondigd haar de boodschap dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods. Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een wapenschild in twee delen. Rechts, beladen met een open wonde met grote bloeddruppel. (de vier kruiswonden voorstellend). Onder de bloeddruppel nog twee open wonden. Links, een miskelk met hostie. Het ingedeukt schild vastgehouden door twee engelen met vleugels. Achter het wapenschild, het lijdenskruis (of een Patriarchaal kruis) met de attributen. (Sponsstok en speer)

Aanmaakplaats: onbekend

Datering: z.j 1500 – 1550

ronny2 ronny3

Opmerking: Deze hangers worden in zulke grote getalen teruggevonden en op verschillende plaatsen. Allemaal wijken ze weer net een beetje af. Vermoedelijk dat ze eerder op verschillende plaatsen vervaardigd en in ieder geval verkocht zullen zijn, om tegemoet te komen aan een breed gevoelde devotie voor Maria en de Passie van Christus. Ze konden bijvoorbeeld aan gebedssnoeren worden gehangen waarbij enkele gebeden Ave Marias ( gebaseerd op de engelengroet die Gabriel uitte toen hij Maria kwam vertellen dat zij een kind zou krijgen ) werden afgewisseld met Pater Nosters en overdenkingen met betrekking tot de Passie van Christus. De elementen waaruit de rozenkrans was opgebouwd, zien we ook terug op deze hangers.

Referentie

Lit.: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Handgeput vingerhoedje: type bijenkorf 1350 – 1500

Gevonden door Dave Temmerman

Materiaal: brons

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Geschiedenis van de vingerhoed

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Denarius: Augustus 2 v.Chr. – 13 n .Chr.

Gevonden door ?

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 3,5 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE

Keerzijde: Gaius & Lucius staande ​​naar voor, elk met een hand rustend op een rond schild, beiden met speer, boven een lituus rechts en simpulum links. Tekst: AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT, in de afsnede: CL CAESARES

 

Gaius en Lucius

Slagplaats: Lugdunum ( Lyon )

Augustus

RIC 207, RSC 43, BMC 519

Gedetermineerd door Marco Sanders

Rekenpenning Frankrijk, type IHS, ca. 1461-1497

Gevonden door Marc Swinnen

Materiaal:

Diameter: 24 mm à 26 mm

Gewicht: 3,08 gr

Voorzijde: De letters IHS in gotisch schrift, met bloemen in het veld. Tekst: + AVE IIIARI STELLA DEI IIIATER. De letters IHS staan voor IeHsuS of Iesus Hominum Salvator, beide verwijzend naar Jezus Christus.

Keerzijde: Enkelvoudig recht leliekruis met bloemen in de hoeken. Tekst: + AVE IIIARI STELLA DEI IIIATER

Referentie

Lit:  Mitchiner Volume I, blz. 212, No.608.

Gedetermineerd door Jan Ooms

%d bloggers liken dit: