Denemarken: 4 skilling 1608 ( gekroond )

Gevonden door Paul Blomme

Materiaal: zilver 888 / 1000

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,24 gr

Voorzijde: Gekroonde buste naar rechts. Tekst tussen twee parelcirkels: CHRISTIANVS · IIII : D : G : DANI : 1608 ·

Keerzijde: Boven een ovaal wapenschild de denominatie in drie regels, · IIII · SKILLINK · DANS · Tekst tussen twee parelcirkels:  GOTO : Q · REX · NORVE. VANDA :

Muntmeesterteken: klaver ( Nicolaus Schwabe 1596 – 1628 )

Muntmeester: Nicolaus Schwabe

Slagplaats: Kopenhagen

Christiaan IV van Denemarken

Referentie

Referentie

Referentie

Lit: Hede 94; Schou 118; Sieg 41.2.

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Annunciatie draagpenning: 1500 – 1550

Gevonden door Jack Gielen

Materiaal: lood

Diameter: ca. 18 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Binnen een parelcirkel de boodschap aan de Maagd Maria. De H. Maria bevind zich in haar slaapvertrek, geknield voor haar bedstee/baldakijn aan een bidbank (links). (Rechts) Een staande gevleugelde engel met opgegeven hand, verkondigd haar de boodschap, dat zij moeder zal worden van de Zoon Gods. Daartussen zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif. Onderaan, een niet verder te lezen tekst/letters. IИA (?)

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een ingedeukt wapenschild, in twee delen. Links, beladen met het H. Hart, met twee bollen eronder en twee bollen er boven (de vier kruiswonden voorstellend). Rechts, een miskelk met hostie. Het wapenschild vastgehouden door twee engelen. Achter het schild, het lijdenskruis met attributen.
(Sponsstok en speer)

Datering: z.j. vanaf 1500 – 1550

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Opmerking: Deze hangers worden in zulke grote getalen teruggevonden en op verschillende plaatsen. Allemaal wijken ze weer net een beetje af. Vermoedelijk dat ze eerder op verschillende plaatsen vervaardigd en in ieder geval verkocht zullen zijn, om tegemoet te komen aan een breed gevoelde devotie voor Maria en de Passie van Christus. Ze konden bijvoorbeeld aan gebedssnoeren worden gehangen waarbij enkele gebeden Ave Marias ( gebaseerd op de engelengroet die Gabriel uitte toen hij Maria kwam vertellen dat zij een kind zou krijgen ) werden afgewisseld met Pater Nosters en overdenkingen met betrekking tot de Passie van Christus. De elementen waaruit de rozenkrans was opgebouwd, zien we ook terug op deze hangers.

Referentie

Referentie

Lit: Heilig en Profaan pag deel III 224-225. L. Minard-Van Hoorebeke 344 Leuven.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Tremissis, oude naam triens: ca. 620 – 630

Gevonden door Jack Gielen

Muntheer: Merovingers uit de regio Maastricht

Materiaal: goud

Diameter: 13 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: In een cirkel een buste met geparelde diadeem naar links. Tekst beginnende op 7 uur onderbroken door het hoofd: TRIECT – O FIT; Gemaakt in Maastricht.

Keerzijde: In een cirkel en een parelcirkel een kort kruis, tussen twee parels, op een trede met eronder een (wereld)bol. Tekst beginnende op 7 uur: TNRASEMVNDVS M; Thrasemundus monetarius

Monetarius : Thrasemundus, hier vermoedelijk geschreven als TNRASEMVNDVS M(onetarius) ca 600 – ca 685.

Datum: z.j. ca. 620 – 630 ( periode volgens A. Pol )

Slagplaats: Triecto, Maastricht

Opmerking: Varianten bestaan.

jack-800

Lit: G Depeyrot tome II, p 24, type 21-1A; Prou 1177var; Belfort 4434var; Vanhoudt, RBN 1985, 84var. Voorbeeld is een variant.

Gedetermineerd door rimidi en Arent Pol

 

Kwart stater ” au bateau ” van de Morini: ca. 70 – 50 v.Chr.

Gevonden door Sammy Fraeyman

Materiaal: goud

Diameter: ?

Gewicht: ?

Morini

Referentie

Gedetermineerd door Kristof Bruyndonckx

%d bloggers liken dit: