Frankfurt: 1 pfennig 1794

Gevonden door Friso Langen

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroonde adelaar met gespreide vleugels en poten. Tekst: G (F) B

Keerzijde: In het veld in vier regels ∗ I ∗ / PFENNIG/ 1794 / ∗

Muntteken: F

Muntmeesterteken: GB ( Johann Georg Bunsen 1790 – 1825 )

Slagplaats: Frankfurt

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Sceatta: Wodan (Odin)/monster type, BMC series X ca. 720 – 820

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: –

Materiaal: zilver ( laagwaardig? )

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,75 gr

Voorzijde: Wodan kop, frontaal, met parel op voorhoofd en baard en aan weerszijden een kruis binnen een parelrand. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: Stilistisch monster naar links het hoofd omgewend binnen parelrand. Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 720 – 820

Slagplaats: Ribe, Zuid Jutland, Denemarken.

peter1.3 peter1.4

Lit: Claus Feveile. (2008). Series X and coin circulation in Ribe. Studies in Early  Medieval Coinage, vol 1, 53-67; zie ook W Op den Velde, Jaarboek 88, 2001, KNGMP, p. 68.

Gedetermineerd door rimidi

Deventer: fragment rijderschelling van 6 stuiver 1683

Gevonden door Helma Rutten

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 28 mm

Gewicht: 2,10 gr

Voorzijde: Gekroond stadswapen, versierd met palmtakken. Gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden van het wapenschild 6 / S. Tekst: MO.NO.ARG.CIV.DAVENTRIÆ. Voluit: Moneta nova argentea civitatis Daventriæ,
wat betekent: Nieuwe zilveren munt van de stad Deventer

Keerzijde: Geharnaste ridder met geheven zwaard, gezeten op een naar rechts galopperend paard. Muntmeesterteken tussen de benen van het paard. Tekst: CONCORDIA.RES.PARVÆ .CRESCVNT 1683 Wat betekent: Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht.

Muntmeesterteken: zittende hond

Muntmeester: Pieter Sluysken ( 1682-1711 )

Slagplaats: Deventer

Referentie

Lit: V 156.1, FD 193-195, 199, 200, 208, 217-218, 227, 229, 231, 234

Gedetermineerd op facebook

 

Pijpenwroeter, kurkentrekker ?

Gevonden door Helma Rutten

helma1 helma1.1

Materiaal: koperlegering

Lengte: 80 mm

Gewicht: 18,6 gr

helma

kurkentrekker

Kurkentrekker

Gedetermineerd op facebook

Pijpenwroeter ( reutelaar ) type hamer: 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Tom Devos

tom1.1 tom1

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 20 mm / 29 mm

Gewicht: 5,2 gr

pijpenwroeter-800

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Middeleeuwse horse pendant ( paardenharnas hanger )

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

jp2-800 jp2.1

Materiaal: verguld met glaspasta

Afmetingen: 18 mm / 28 mm

Gewicht: ?

horse pendant-800

Pendant van ridder Ghilebert De Lannoy, ridder en oprichter van de Ridderorde van het Gulden Vlies, naaste van konin Philips de Goede en later opvoeder en mentor van diens zoon Karel de Stoute

jp1-800

jp1.1-800

Referentie

Deze pendant is onderzocht door kunsthistoricus M. Goetinck uit Brugge

Stad Brugge: maille na 1259

Gevonden door Andy Dobbelaere

Muntheer: Stad Brugge onder graafschap Vlaanderen

Materiaal: zilver

Doameter: ca. 11 mm

Gewicht: 0,38 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een gehelmde krijger (met helmtooi ?) gaande naar rechts met in de rechter hand een geheven zwaard en in de linker een wapenschild (gegeerd 432 of met leeuw 435/437niet te zien). Tekst: anepigrafisch.

Keerzijde: In een parelcirkel een dubbel geruit kruis met in de kwartieren telkens een roosje. Tekst: anepigrafisch.

Datum: z.j. na  1259

Slagplaats: Brugge

Lit: J Ghyssens 432/435/437

Gedetermineerd door rimidi

 

Baretembleem: 2e regiment gidsen

Gevonden door Nico Karolien Claes Pelgrims

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Limogegesp: type dubbele lus, rechthoekig 12e eeuw – 13e eeuw

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Materiaal: koperlegering met emaille

Afmetingen: 35 mm / 43 mm

Gewicht: 25 gr

De middenstijl heeft centraal een uitsparing voor de angel te ontvangen, de bar draagt een gevouwen plaat met een afbeelding ( niet goed zichtbaar ).

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

 

 

Middeleeuwse horse pendant ( paardenharnas hanger )

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

jp7 jp7.1

Materiaal: verguld

Afmetingen: 45 mm / 60 mm

Gewicht: ?

horse pendant-800

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Jean – pierre Schoutens

%d bloggers liken dit: