Tweezijdige stater op kleinere maar dikkere muntplaat: ca. 100 – 50 v.Chr.

Gevonden door Tom Devos

Muntheer: Keltische stam uit de streek van Amiens.

Materiaal: goud

Diameter: 18 mm

Gewicht: 6,4 gr

Voorzijde: Voorstelling van een gestileerde buste met lauwerkroon naar rechts. Tekst: anepigrafisch.

Keerzijde: Lang gerekt galopperend paard naar rechts met wagenmenner voorgesteld door parels, tussen de benen van het paard ook een parel. Tekst: anepigrafisch.

Datum:  z.j. ca. 100 – 50 v.Chr.

Slagplaats: Noordwest Frankrijk, westen van Gallia Belgica, vallei van de Seine met zuidelijkste punt  Île de Bretagne.

tom-800

Referentie

Lit: Delestree Tache DT 159; Latour 8603 (voor Atrebates = streek Arras)

Gedetermineerd door Kristof Bruyndonckx en rimidi

Kampen: arendschelling ( 6 stuiver ) ca. 1612 – 1619

Gevonden door Robbe De Bruyn

Muntheer: Stad Kampen, op naam van Rooms keizer Matthias I, 1612 – 1619.

Materiaal: zilver

Diameter: 31 mm; uitgifte: ca. 32 mm

Gewicht: 3,56 gr; uitgifte: ca. 4,95 gr

Voorzijde: Gekroonde dubbele adelaar met gespreide vleugels. Tekst tussen parelcirkels: MATHI.I.D.G.ELEC. RO.IMP.SEM.AVGV; Matthias I (primus) dei gratia electus romanorum imperator semper augustus. Wat wil zeggen: Matthias I bij de gratie Gods verkozen Rooms keizer, voor eeuwig keizer.

Keerzijde: Gekroond en gecombineerd Spaans wapenschild op een Andreaskruis van knoestige stokken gelegen. Tekst tussen parelcirkels beginnende op ca 1 uur: MO.ARG / IMPERI /  CIVITA / CAMPEN; Moneta argentea imperalis civitatis Campensis; Zilveren munt van de Rijksstad Kampen.

Datum: z.j. ca. 1612 – 1619

Slagplaats: Kampen

robbe-800

Matthias van Oostenrijk

Lit: D Purmer Ka 47; Verkade 165.2.

Gedetermineerd door rimidi

2 Reaal, type escudo: ca. 1556 – 1560

Gevonden door Robbe De Bruyn

Muntheer: Op naam van de katholieke koningen, Ferdinand II van Aragon en Isabella van Castillië.

Materiaal: zilver

Diameter: 29,5 mm

Gewicht: 6,70 gr

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild tussen links S (voor Sevilla) en rechts II (voor 2 reaal). De kroon onderbreekt het omschrift en geeft er het begin van aan. Tekst: FERNANDVS ET ELISABET DEI

Keerzijde: Pijlenbundel met 6 pijlen en een juk met een lint bijeen gebonden. ster met acht stralen in het veld (rechts onder de pijlen). Tekst: + REX : ET : REGINA : CASTILI : LEGIO : ARA

Datum: z.j. ca. 1556 – 1560. ( ster met 8 stralen )

Essayeur: Ster met 8 stralen = Julian de Carvajal

Slagplaats: S = Sevilla

robbe1robbe1.1

De Katholieke Koningen

Referentie

Lit: Cayon Castan 1983, type 18, 2671.

Gedetermineerd door rimidi

 

 

Luik: Sede Vacante oord 1688

Gevonden door Willem – jan Lauwers

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,03 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Sint Lambertus naar links met mijter, het borstbeeld onderbreekt de tekst. Tekst: S. LAMBERT. – PATRO. LEOD (of variant). Voluit: sanctus Lambertus patronus Leodiensis, wat betekent: sint Lambertus, schutspatroon van Luik.

Keerzijde: Met bonnet gekroond wapenschild, in het schild het wapen van Bouillon. De bonnet boven het wapen doorbreekt de tekst niet. Tekst: ❀ DEC. ET. CAP. LEOD. SEDE. VACANTE (of variant). Voluit: decanus et capli Leodiensis sede vacante wat betekent: decaan en kapittel van Luik, zetel vacant.

Wapen van Bouillon 

Info: Geslagen in opdracht van het kapittel van Luik tijdens de periode dat de bisschopszetel vacant was.

Referentie

Lit: de Chestret 650 – Dengis 1119

Gedetermineerd door Helma Rutten

Antwerpen: Zilveren vlies 149(8?)

Gevonden door Robbe De Bruyn

Muntheer: Philips de Schone 1482 – 1506

Materiaal: zilver

Diameter: 27 mm

Gewicht: 2,63 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild op gebloemd kruis gelegen. Tekst: Ph’S DEI GRA’ ARChIDVX AVSTE DVX BG’ B, interpunctie ster.

Keerzijde: Juweel van de Orde van het Gulden Vlies gehangen aan twee vuurijzers met vonken. Tekst: leeuwtje InICIVm SAPIEnCIE TImOR DOmInI AnO 149(8?), interpunctie ster.

Datum: 149(8?)

Slagplaats: Antwerpen

robbe-800

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt atlas H 136; van Gelder Hoc 110-1; Vanhoudt New 140.AN

Gedetermineerd door rimidi

%d bloggers liken dit: