Duitsland: 1 pfennig 1913 ( G ) ( type klein schild )

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: koper

Diameter: 17,5 mm

Gewicht: 1,81 gr

Voorzijde: Keizerlijke adelaar met klein schild op de borst. Onderaan 2x het muntteken

Ontwerper: Otto Schultz

Keerzijde: In het veld de denominatie 1. Tekst: DEUTSCHES REICH 1913 . PFENNIG .

Ontwerper: Emil Weigand

Muntteken: G

Slagplaats: Karlsruhe

Slagaantal: 3.209.037

Wilhelm II van Duitsland

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Gent: Dubbele groot Jangelaar, Groot met de adelaar, voetdrager ca. 1386 – 1387

Gevonden door Robbe De Bruyn

Materiaal: zilver

Diameter: 31 mm

Gewicht: 3,16 gr: uitgifte: 4,3 gr

Voorzijde: Adelaar kijkend naar links, zijn kop in het omschrift. Zijn klauwen rusten op twee naar elkaar hellende wapenschilden, links het gevierendeelde schild van Bourgondië en rechts het Vlaamse leeuwenschild. Tekst tussen parelcirkels: PhILIPP’:DEI:GRA:DVX:BVRG:Z:COm:FLAnD’ Interpunctie drie bolletjes boven elkaar.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift doorbreekt met dubbel omschrift tussen parelcirkels. Tekst buitenbaan: +SIT:nO – mEn:DOm – InI:BEnE – DICTVm. Interpunctie drie bolletjes boven elkaar. Tekst binnenbaan: MOИE / TA . DE . / FLAИ / DRIA

Datum: z.j. ca. 1386 – 1387

Slagplaats: Gent

robbe-800

Filips de Stoute

Lit: Vanhoudt atlas G 2622; J-C Martiny 51-1; Deschamps de Pas VII/13; De Mey Vl 232

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: 1 franc 1808 ( BB )

Gevonden door Tom Daerden

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 4,7 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van Napoleon naar rechts. Tekst: NAPOLEON EMPEREUR. Onder de hals in cursief TIOLIER

Keerzijde: Twee lauwriertakken vastgebonden met een lint, daarin in twee regels 1 FRANC. Tekst: EMPIRE FRANCAIS.BB.1808.

Randtekst: *DIEU PROTEGE LA FRANCE

Ontwerper: Pierre-Joseph Tiolier

Muntmeesterteken: Strobaal ( G. Dubois L’AN III – 1825 )

Muntteken: BB

Slagplaats: Straatsburg

Slagaantal: 2.125.766

Napoleon Bonaparte

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts