Goudgulden: ca. 1426

Gevonden door Dutch roman digger

Muntheer: Ludwig III van de Palts (de oudere of de Baardige), hertog van  Beieren, keurvorst van de Palts.

Materiaal: goud 

Diameter: 22 mm

Gewicht: 3,4 gr

Voorzijde: Staande keurvorst frontaal met hoed en mantelpak en met zwaard over rechter schouder, de linker arm licht geheven. Het muntbeeld onderbreekt het omschrift. (Geen rozet tussen de voeten en/of ster naast het zwaard). Tekst tussen twee parelcirkels: * LVDWIC’* C’* P R’* DVX * BA'(variae); Lodewijk keurvorst en hertog van Beieren.

Keerzijde: Het gevierendeelde wapenschild van Beieren-Palts in een dubbele driepas met uitstaande hoekpunten. Tekst tussen twee parelcirkels: ✠ MOnETA * nOVA * AVREA * BAC'(heracensis) 

Datum: z.j. ca. 1426

Slagplaats: Bacharach

dutch-800

Lodewijk III van de Palts

Bron voorbeeld met omschriftvariant

Lit: Saurma 1186var; Felke 1126; Friedberg 1976

Gedetermineerd door rimidi

Pelgrimsampul: eind 14e eeuw – begin 15e eeuw

Gevonden door Paul Blomme

paul b1-800

Materiaal: lood / tin

Afmetingen: 23 mm / 32 mm

Gewicht: 14,66 gr

In de vorm van een Sint Jacobsschelp.

Pelgrimsampullen kan je tussen de 11e eeuw en de 16e eeuw dateren ( soms nog iets jonger ). De inhoud kan ( kon ) heilig water bevatten of olie van een heilige. Het kon ook dienen als bewijs dat men zijn pelgrimstocht had verricht. Soms is aan de hand van de tekening op de ampul de locatie te achterhalen. Helaas zijn de meesten niet localiseerbaar ( onbekende tekening, geen tekening, enz… 

Referentie

Gedetermineerd door Paul Blomme

Nijmegen: peerdeken, kwart snaphaan ca. 1525 – 1530

Gevonden door Rinus Schroevers

Muntheer: Stad Nijmegen.

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Sint Joris te paard naar rechts met geheven zwaard. Zwaard en achterbenen onderbreken het omschrift. Tekst tussen twee patrelcirkels : mO nETA * nOVA * nOV ImA; Nieuwe munt van Nijmegen.

Keerzijde: Wapenschild van Nijmegen gelegen op een lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt. Tekst tussen de twee parelcirkels : InITIV SAPIEn TIMOR DOmIn; Initium sapientiae timor Domini, De vreze des Heren is het begin van alle wijsheid.

Datum: z.j. ca. 1525 – 1530

Slagplaats: Nijmegen

rinus

Referentie

Lit: Passon 18 (vermoedelik Eb); van der Chijs II.16; de Voogd 25

Gedetermineerd door rimidi