Sterling: z.j. na 1288 ( Na de slag bij Woeringen op titel van Brabant en Limburg )

Gevonden door Bart Quintens

Muntheer: Jan I hertog van Brabant, 1268 – 1294

Materiaal: zilver

Diameter: 16 mm

Gewicht: 1,19 gr

Voorzijde: Gedeeld wapenschild met links de leeuw van Brabant en rechts de leeuw van Limburg (dubbele staart). Tekst tussen parelcirkel en wapenschild: .DVX. – LIMB – VRGIE.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt met in elk kwartier een klaverblad met een steeltje verbonden met de binnenste parelcirkel. Tekst tussen twee parelcirkels: DVX – BRA – BAN – TIE.

Datum: z.j. na 1288 ( Na de slag bij Woeringen op titel van Brabant en Limburg )

Slagplaats: ?

marco-800

Jan I van Brabant

Lit: Vanhoudt G 201; De Witte 263bis(?); L De Coster 185

Gedetermineerd door rimidi

Doornik: stuiver 1615

Gevonden door Bart Quintens

Muntheren: Albrecht en Isabella, aartshertogen 1598-1621

Materiaal: biljoen 240 / 1000

Diameter: ? uitgifte ca. 23 mm

Gewicht: ? uitgifte: 1,88 gr

Voorzijde: Lang gevoet opengewerkt en versierd drienervig kruis, met in het midden Æ, een versierde dubbele vierpas en het omschrift onderbrekend. Tekst deels leesbaar : ALBER / TVS.ET / ELISAB / ET.D:G ♜

Keerzijde: Gekroond wapenschild van de aartshertogen, geflankeerd door het jaartal 16 – 15. Tekst deels leesbaar: ARCH.AVST.DVCE.BVRG.DOM.TOR(N).Zc

Jaartal: 1615

Muntteken: ♜

Slagplaats: Doornik

Opmerking: Variant met muntteken op voorzijde, afbeelding van De Mey Tournaisis 231. Ook opgenomen in het nieuwe werk van A Decroly

bart

bart

Albrecht en Isabella

Lit: Van Gelder Hoc 316-7; Vanhoudt atlas I 416; Vanhoudt new 625.TO

Gedetermineerd door rimidi

Brussel: gigot 1615

Gevonden door Bart Quintens

Materiaal: koper

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1,77 gr

Voorzijde: Schuin geplaatst stokkenkruis dat door een vuurijzer is heen gestoken. Aan het vuurijzer hangt de keten van de orde van het gulden vlies en aan weerszijden het jaartal. Tekst: .ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G. (of variant). Voluit: Albertus et Elisabeth Dei gratia wat betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond wapenschild  met meerdere kwartieren. Tekst: .ARCHID. AVST. DVC. BVRG. B. C. (of variant). Dit is voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant en betekent: aartshertogen van Oostenrijk en hertogen van Bourgondië en Brabant.

Muntmeester: Pieter van der Heyden ( 1614 – 1622 )

Muntteken: hoofdje

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: Periode 5 mei 1615 tot 20 juni 1616 ca. 1.799.672 

Albrecht en Isabella

Referentie

Lit: GH.300 – AvK.27

Gedetermineerd door Eric Aerts

Riemtong: 950 – 1150

Gevonden door Johan Martens

johan1.1 johan1

Materiaal: brons

Afmetingen: ca. 24 mm/ 24 mm

Gewicht: 19,8 gr

johan1.2-800

Referentie

Gedetermineerd door Wessel Spoelder

Heilighangertje: 20ste eeuw

Gevonden door Mathijs Kayaerts

mathijs1 mathijs1.1

Materiaal: zilver

Afmetingen: 9 mm / 14 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Afbeelding van O.L.V. van Halle of Zwarte Madonna van Halle

halle

Keerzijde: SOUVENIR DE N.D. DE HAL

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Gent: 4 mijten ca. 1490

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Philips de Schone, 1482-1506

Materiaal: biljoen

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1,27 gr

Voorzijde: Wapenschild van het graafschap Vlaanderen. Tekst: ⚜ PhS DEI GRA DVX CO FLAn.

Keerzijde: Lang gevoet kruis in het midden opengewerkt met muntteken lelie. Tekst: IN DO / MINO / CON / FIDO.

Datum: z.j. ca. 1490

Muntteken: ⚜

Slagplaats: Gent

Filips de Schone

Referentie

Lit: Vanhoudt H 211; v G H 152; Vanhoudt new 183; Martiny 152-3

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Gent: mijt ca. 1337 – 1338

Gevonden door Kris Van Den Berge

Vermoedelijke muntheer: Lodewijk I van Nevers, graaf van Vlaanderen, 1322-1346.

Materiaal: biljoen 140 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,80 gr; uitgifte: 0.93 gr

Voorzijde: Lang gevoet glad kruis tot aan de buitenrand, het kruis doorbreekt de middelste parelcirkel. Tekst tussen parelcirkels : L../ .O. / FLA / … ???

Keerzijde: Grote letter L met ter weerszijden een hol vierblad, onderaan en bovenaan telkens een drieblad. Tekst tussen parelcirkels : [✠ MONETA FLAn]DRIE???

Datum: z.j. ca 1337-1338

Slagplaats: Gent

kris2.2

Lodewijk II van Nevers

Lit: Vanhoudt atlas G 2586; J.C. Martiny & P. Torongo, “Lodewijk van Nevers Graaf van Vlaanderen 1322-1346″, GE 14/1-5.

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Frankrijk: douzain met twee keer H, type 1 1594

Gevonden door Bart Quintens

Materiaal: biljoen 240 / 1000

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2,06 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild met aan beiden zijden de letter H. Tekst beginnende op 7u: HENRICVS. IIII. D. G. FRAN. ET. NAVA. REX – A

Keerzijde: Gevoet kruis met in de kwartieren telkens een kroon. Tekst: + SIT. NOMEN: DNI. BENEDICT. (mm) 1594.

Muntteken: A

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 338.028

Hendrik IV van Frankrijk

Referentie

Gedetermineerd door Muad Dib

Antwerpen: Filipsdaalder 1588

Gevonden door Xavier Achtergaele

Muntheer: Philips II als hertog van Brabant, 1555-1598

Materiaal: zilver 833 / 1000

Diameter: 39 mm; uitgifte: 44 mm

Gewicht ( gesnoeid ): 25 gr; uitgifte: 34,28 gr

Voorzijde : Buste van de vorst blootshoofds naar links. Tekst: PHS.D:G.HISP z REX.DVX.BRA. in de afsnede 15 handje 88

Keerzijde: Gekroond meervoudig koninklijk wapenschild van de vorst gelegen op een gekanteld takkenkruis met ter weerszijden een vuurslag waar de vonken van af springen. Tekst: . DOMINVS . MIHI . AVDIVTOR .

Datum: 1588

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

xavier3.2-800

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt atlas I 311; van Gelder Hoc 210-1; Vanhoudt New 362.AN

Gedetermineerd door rimidi

Deventer: penning, denier ca. 1197 – 1212

Gevonden door Sjoerd Hoogenkamp

Muntheer: Dirk II van der Aare, prinsbisschop van Utrecht, 1197 – 1212.

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,49 gr

Voorzijde: Een kort gevorkt kruis doorsneden door een kromstaf (2&3 omgekeerd t o v de tekening) en in de kwartieren 1&4 een adelaartje naar links kijkend. Tekst tussen twee parelcirkels: + TEODERICVꙄ

Keerzijde: Een religieus gebouw getopt door een kruisje en geflankeerd door torens. Tekst tussen twee parelcirkels: + DAVENTER

Datum: z.j. ca. 1197-1212

Slagplaats: Deventer

sjoerd

Dirk van Are

Lit: Van der Chijs Utr XXXI, tek 5; De Mey Utr 157

Gedetermineerd door rimidi

%d bloggers liken dit: