Frankrijk: 10 Francs 1934

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal: zilver 680 / 1000

Diameter: 28 mm

Gewicht: 10 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇAISE P.TURIN 10 FRANCS 1934 LIBERTE EGALITE FRATERNITE

Keerzijde: Tussen twee korenaren de tekst: 10 FRANCS 1934 LIBERTE EGALITE FRATERNITE

Ontwerper: Pierre Turin

Muntmeesterteken: Vleugel ( Lucien Bazor )

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Parijs , Pessac )

Slagaantal: 52.000.416

Albert Lebrun

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Verenigd Koninkrijk: One Florin 1923

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal: zilver 500 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 28.3 mm

Gewicht ( uitgifte ): 11,31 gr

Voorzijde: Hoofd met baard naar links. Tekst: GEORGIVS V D.G.BRITT:OMN:REX F.D.IND:IMP:

Keerzijde: Vier gekroonde kruisvormige schilden, boven en onder Engeland, links Ierland en rechts Schotland. Diagonaal 4 scepters. Tekst: ONE FLORIN 1923

Graveur: Edgar Bertram MacKennal

Slagplaats: London

Slagaantal: 21.546.533

George V van het Verenigd Koninkrijk

Referentie

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

 

Zwolle: arendschelling van 6 stuiver 1601

Gevonden door Bart Hulsmans

Muntheer: Stad Zwolle onder Rudolph II van Habsburg 1583-1612

Materiaal: zilver  583 / 1000

Diameter: 29 mm

Gewicht ( gewogen ): 3,32 gr ( uitgifte ): 5,27 gr

Voorzijde: Opzettelijk vereenvoudigd gekroond wapenschild van Spanje, op een kruis van knoestige stokken. Tekst: MONE.ARG.IMPERIA.CIVITA.ZWOL mt (Stadswapen van Zwolle) of variant. Voluit: Moneta argentea imperialis civitatis Zwoliæ. Wat wil zeggen: Zilveren munt van de Rijksstad Zwolle.

Keerzijde: Gekroonde tweekoppige adelaar met scepter, de borst gedekt door een rijksappel. Tekst: RVDOL. II.D.G.ELEC.RO.IMP.SEM.AVG of variant. Voluit: Rudolphus II (secundus) dei gratia electus Romanorum imperator semper Augustus. Wat wil zeggen: Rudolf II, bij de gratie Gods Rooms keizer-elect, te allen tijde vergroter van het Rijk.

Slagplaats: Zwolle 

Keizer Rudolf II

Lit: Verkade 176.3; Delmonte goud 1139; Van der Wiel 218; van der Wis/Passon 2.52.100.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Brugge: schelling 1751

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3,79 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met wapenschild en geheven zwaard. In de afsnede klimmend leeuwtje naar links als muntteken voor Brugge. Tekst: MAR·TH·D:G·R·JMP·G·HUN·BOH·R· Voluit: Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië in cartouche gelegen op een scheef geplaatst stokkenkruis, onderaan 1751. Tekst: ARCH·AUS·DUX ( 1751 ) BURG·BRAB·C·FL· Voluit: Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandria. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntteken: leeuwtje

Slagplaats: Brugge

Maria Theresia van Oostenrijk

Lit: Vanhoudt J17; Vankeymeulen 200; Vanhoudt new 820 BG

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: 1/16 ecu 1686 ( L )

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: zilver

Diameter: 21 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Gedrapeerde buste van Lodewijk XIV met grote pruik naar rechts. Tekst: .LVD XIIII. D. G ☀ – FR. ET. NAV. REX wat betekent: Lodewijk XIV, bij Gods gratie, koning van Frankrijk en Navarra.

Keerzijde: Gekroond gevierendeeld wapenschild, 1 en 4 van Frankrijk, 2 van het moderne Bourgondië en 3 van het oude Bourgondië. Tekst: SIT. NOMEN. DOMINI. L. BENEDICTVM. 1686. wat betekent: Gezegend zij de naam van de Heer

Ontwerper: Claude Hardy

Muntmeesterteken: klaver ( Claude Hardy 1686 – 1693 )

Muntteken: gekroonde L ( Lille )

Slaplaats: Lille

Slagaantal: 328.490

Lodewijk XIV van Frankrijk

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

%d bloggers liken dit: