Halve gietmal voor musketkogels

Gevonden door Luc Van der Linden

Materiaal: messing

Afmetingen: 20/18 mm

Hoogte: 12 mm

Binnendiameter: 10 mm

Onderkant is roest dus er zit ijzer aan.

Gedetermineerd op facebook

Belgisch uniformknoop: 13e regiment WO I

Gevonden door Luc Van der LindenlucMateriaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Gedetermineerd door Marcus Breda

Britse uniformknoop: ” General Service Corps ” 1900 – 1950

Gevonden door Luc Van der Linden

luc

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

De kleintjes werden op de borstzakken gedragen.

De Algemene Service Corps bestaat uit voornamelijk reservisten – specialisten die niet zijn toegewezen aan andere eenheden of korpsen en zijn meestal alleen actief in oorlogstijd. De Algemene Service Corps knoop toont het Koninklijk Wapen van het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Schotland).
in het eerste en vierde kwartaal staan de drie leeuwen van engeland.
in de tweede kwartaal staat de leeuw van schotland
in de derde kwartaal staat de harp van ierland

Het schild is omgeven door een kousenband met het motto “Honi soit qui mal y pense” ( Schande over diegene die er kwaad van denkt) deze symoboliseert de orde van de kousenband, dit was vroeger een oude ridderorde waarvan de koningin sovereign was.

De dierlijke figuren die als schildhouders dienen waren door de eeuwen heen veranderd, zo waren er de valk, een zwaan, witte zwijn en de rode draak.
Vanaf 1603 hebben de leeuw en éénhoorn stand gehouden als schildhouders.

Het motto op het lint onder het schild staat ” Dieu et mon droit ” (god en mijn recht)
Dit motto verwijst naar de rechthebbende gekroonde monarchie.
Het motto stamt uit 1413-1422

Referentie

Gedetermineerd door Herremans Eddy

Namen: oord 1692

Gevonden door Luc Van der Linden

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: ?

Voorzijde:  Gekroond Spaans wapenschild met meerdere kwartieren, aan weerszijden van de kroon de cijfers van het jaartal. Tekst: ARCHID. AVST. DVX. BVRG. BRAB Z (of variant). Dit is voluit: archidux Austria, dux Burgundie et Brabant, en betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en Brabant.

Keerzijde:  Gekroond vuurijzer omgeven door drie wapenschildjes met hierin de wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant.Tekst:  (Leeuwtje) CAROL. II. D.G. HISP. ET. INDIARVM. REX (of variant). Dit is voluit: Carolus II Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, en betekent: Karel II, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën

  

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Branbant

Slagplaats: Namen of Brussel

Karel II van Spanje

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Luik: oord 1723

Gevonden door Werner Crols

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld ingebogen wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat ( leeuw ) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapenschild de gesplitste cijfers van het jaartal 17 / 23. Tekst: IOSEPH. CLEM. D. G. ARC. COL. ( of variant ). Dit is voluit: Josephus Celemens dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Joseph Clemens, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde: In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik, het wapenschildje is gelegen op een schuin kruis gevormd door een degen en een staf. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). De wapenschildjes zijn nu van een andere uitvoering dan op het vorige type. Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. / DVX. BVL. M. F. C. L. H. (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Slagplaats: Luik

Jozef Clemens van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 666 – Dengis 1140

Gedetermineerd door Eric Aerts

%d bloggers liken dit: